Thon-prisene 2017

Olav Thon Stiftelsens nasjonale faglige priser innen naturvitenskap og medisin for 2017 lyses nå ut. Fakultetets frist er 24. august.

Utlysningen omfatter to tildelinger, en pris for fremragende undervisning og i tillegg støtte til forskningsprosjekter.

1) Pris for fremragende undervisning (kr 500.000,- inntil 10 priser)

Det er en forutsetning at også studentene står bak forslaget.

2) Støtte til forskningsprosjekter (kr 500.000,- per år i maks tre år, inntil fem prosjekter)

Prosjektene må bringes aktivt inn i utdanningen som et element i "studentaktiv forskning", søknader må vise potensial og planer for involvering av studenter.

For mer informasjon, se vedlagte utlysningstekst.
MERK! Fakultetets frist er tidligere enn den som er nevnt i brevet.

UiO sender inn alle sine søknader samlet og urangert. Det medisinske fakultets forskningsadministrasjon samler og oversender alle fakultetets søknader. Vennligst send søknadene til a.f.sorheim@medisin.uio.no senest 24.8.16 for å sikre at alle søknader blir sendt inn i tide.

 

Publisert 10. juni 2016 12:45