Universitetsprisene 2017

Universitetet deler hvert år ut fire priser: Utdanningsprisen, Formidlingsprisen, Innovasjonsprisen og Forskningsprisen. Prisene for 2017 er nå utlyst og instituttet oppfordrer fagmiljøene til å nominere kandidater til prisene.

På Universitetets årsfest i september hvert år deles det ut fire priser på vegne av Universitetsstyret. Prisene er knyttet til universitets fire hovedoppgaver og er en belønning for særskilt innsats. Prisvinnerne får kr. 250.000,- i tillegg et kunstverk og et diplom.

Om prisene

Utdanningsprisen tildeles personer eller fagmiljøer for fremragende arbeid med utdanningskvalitet og/eller læringsmiljø. Prisvinneren bidrar til nyskaping i undervisning og veiledning, legger til rette for et godt sosialt miljø som fremmer læring og engasjerer studentene til aktiv deltakelse. Det er mulig å nominere kandidater til Utdanningsprisen også for undervisningsdelen av doktorgradsutdanningen.

Formidlingsprisen tildeles en forsker eller forskningsgruppe som på en fremragende måte har formidlet vitenskapelige resultater, arbeidsmåter og holdninger på en allsidig måte, både overfor ulike målgrupper og deltatt i samfunnsdebatten med forskningsbasert argumentasjon.

Innovasjonsprisen tildeles personer eller miljøer for fremragende arbeid med forskningsbasert innovasjon og entreprenørskap. Prisen tildeles på bakgrunn av samfunnsnyttige ideer som er utviklet ved universitetet, gjerne i samarbeid med eksterne partnere.

Forskningsprisen deles ut til humaniora og samfunnsvitenskap eller medisin og naturvitenskap annethvert år, og i 2017 vil prisen tildeles forskning innen humaniora og samfunnsvitenskap. Det er altså ikke aktuelt å innstille kandidater fra medisinske fag til Forskningsprisen i år.

Nominasjoner

Kjenner du noen som bør hedres ved Klinmed? Instituttet ønsker å oppfordre til nominasjoner av enkeltansatte eller fagmiljøer som har utmerket seg på sine felter. Vær også oppmerksom på kjønnsbalansen i nominasjoner. Forslagene som nomineres må være godt begrunnet og dokumentert i henhold til statuttene til hver pris.

Årets nominasjoner fra Klinmed sendes på epost til Åse Frivold Sørheim , og fristen for å sende inn nominasjoner er 8. mars 2017.

 

Publisert 1. feb. 2017 13:47 - Sist endret 10. apr. 2019 10:00