Universitetetsprisene 2018

Kjenner du noen som bør hedres ved Klinmed for sin innsats innen forskning, formidling, innovasjon eller undervisning? Fristen for å nominere en kollega eller et fagmiljø til årets universitetspriser er allerede 7. mars.

Erik Fosse mottar innovasjonsprisen i 2015. Foto: Ynge Vogt, UiO.

Hvert år deler UiO ut fire priser innen utdanning, forskning, innovasjon og formidling.

Prisene er en hyggelig anerkjennelse og en belønning for særskilt innsats innen en av universitetets fire hovedoppgaver.

Klinmed oppfordrer til nominasjoner av enkeltansatte eller fagmiljøer ved instituttet som har utmerket seg på sine felter. Det er på høy tid at en person eller ett fagmiljø ved instituttet mottok en av disse prisene.

Om prisene

Forskningsprisen deles ut til en forsker, forskningsgruppe eller et forskningsmiljø som har utmerket seg ved fremragende forskning. Prisvinneren må være nasjonalt ledende på sitt fagfelt, og være vel anerkjent av ledende utenlandske fagmiljøer.

Tidligere vinnere fra instituttet er Pål Aukrust i 2013, Anne-Lise Børresen Dale i 2002 og Ole Petter Ottersen i 1994.

Utdanningsprisen tildeles personer eller fagmiljøer for fremragende arbeid med utdanningskvalitet og/eller læringsmiljø. Prisvinneren bidrar til nyskaping i undervisning og veiledning, legger til rette for et godt sosialt miljø som fremmer læring og engasjerer studentene til aktiv deltakelse. Det er mulig å nominere kandidater til Utdanningsprisen også for undervisningsdelen av doktorgradsutdanningen.

Sist noen ved fakultet ble hedret var i 2001 da grunnstudiet i medisin fikk prisen for ny studieplan «Oslo 96».

Formidlingsprisen tildeles en forsker eller forskningsgruppe som på en fremragende måte har formidlet vitenskapelige resultater, arbeidsmåter og holdninger på en allsidig måte, både overfor ulike målgrupper og deltatt i samfunnsdebatten med forskningsbasert argumentasjon.

Det er kun forskere ved IMB som har fått denne prisen ved fakultetet; Anton Hauge fikk den i 1995 og Kaare Norum i 1999.

Innovasjonsprisen tildeles personer eller miljøer for fremragende arbeid med forskningsbasert innovasjon og entreprenørskap, Prisen tildeles på bakgrunn av samfunnsnyttige ideer som er utviklet ved UiO, gjerne i samarbeid med eksterne partnere.

Erik Fosse og Øyvind Bruland er tidligere mottakere av Innovasjonsprisen ved Klinmed, i henholdsvis 2015 og 2014.

Nominasjoner

Fakultetet koordinerer nominasjonene. De bør være godt begrunnet og dokumentert i henhold til statuttene til hver pris. Universitetsprisene deles ut på årsfesten i september på vegne av Universitetsstyret. Prisvinnerne får kr. 250.000.

Årets nominasjoner fra Klinmed sendes til Åse Frivold Sørheim innen 7. mars 2018.

Publisert 16. feb. 2018 15:02 - Sist endret 10. apr. 2019 10:00