Utlysning av H.M. Kongens gullmedalje for 2018

H.M. Kongens gullmedalje er en årlig pris som tildeles en fremragende, yngre forsker. Nå ligger utlysningen ute, og fristen for å nominere din kandidat er 15. mars.

Ph.d Ida Skrinde Leren mottok H.M. Kongens gullmedalje i 2017. Foto: Terje Heiestad, UiO.

H.M. Kongens gullmedalje er en fin mulighet til å fremheve kandidater og gi en anerkjennelse til arbeidet som gjøres ute i miljøene.

Det er en årlig pris som tildeles en fremragende, yngre forsker for vitenskapelig arbeid bedømt ved Universitetet i Oslo i løpet av året som har vært.

I 2017 mottok Ida Skrinde Leren ved Kardiologisk avdeling Kongens gullmedalje for sin avhandling.

Bidrag til fagfeltets litteratur

Det nominerte arbeidet må være anerkjent som et virksomt bidrag til fagfeltets forskningslitteratur. Veiledere eller fagmiljøer kan nominere kandidater som har forsvart doktorgrader i løpet av foregående år.

Et utvalg med representanter fra de berørte fagområder vil utarbeide et forslag til prioritering som sammen sendes fra fakultetet.

Det medisinske, Det humanistiske, Det matematisk-naturvitenskapelige og Det samfunnsvitenskapelige fakultet kan levere forslag hvert år. Det teologiske, Det juridiske, Det odontologiske og Det utdanningsvitenskapelige fakultet kun kan levere forslag annet hvert år. Medaljene deles ut på universitetets årsfest i september.

Fristen for å sende inn nominasjonsforslag til fakultetet er 15. mars 2018. Nominasjonene sendes til fakultetet ved seniorrådgiver Åse Frivold Sørheim  

Publisert 22. feb. 2018 14:56 - Sist endret 22. feb. 2018 14:56