Olav Thon-prisen 2016

Også i år har du muligheten til å konkurrere om Olav Thon Stiftelsens nasjonale pris for fremragende undervisning og søke om støtte til forskningsprosjekter knyttet til studentaktiv forskning. Les her hvordan du søker.

Olav Thon Stiftelsen lyser ut nasjonale priser for fremragende undervisning og midler til forskningsprosjekter knyttet til studentaktiv forskning innenfor matematisk-naturvitenskapelige og medisinske fagområder for 2016.

Pris for fremragende undervisning

Det deles ut 10 priser for fremragende undervisning av NOK 500.000. Disse prisene er personlige og det er en forutsetning at studentene stiller seg bak forslaget enten ved:

  • å være blant forslagstillerne.
  • ved at institusjonens egne studentorganer/studentforeninger utformer selvstendige forslag i samarbeid med tjenestegjørende professorer/førsteamanuenser.

Søknadsprosessen for pris for fremragende undervisning

Frem forslag til aktuelle kandidater til pris for fremragende undervisning innen mandag 15. juni til Hanne Sølna med en kort begrunnelse.

Husk også å inkludere i hvilken grad studenter har vært delaktige i forslaget. Det er ønskelig at både kvinner og menn kommer på listen. Dekanatet vil deretter plukke ut 2-3 søkere - fortrinnsvis begge kjønn - som bes om å skrive en fullstendig søknad. Instituttleder vil bli bedt om å skaffe de nødvendige støtteerklæringene til disse.

Årets prosess sikrer:

  • at vi velger ut få kandidater og på denne måten reduserer "gjenbruk"
  • høy kvalitet ved at kandidaten selv skriver søknaden
  • at prosessen holdes utenom STUT slik at utdanningsledere og andre sentrale aktører kan fremmes
  • at søknadsprosessen ikke blir for omfattende

Støtte til forskningsprosjekter

Det kan også søkes om støtte til forskningsprosjekter som bringes aktivt inn i utdanningen som et element i "studentaktiv forskning". Inntil 10 forskningsprosjekter vil bli støttet hvert år og søknadsbeløpet er begrenset oppad til 500.000 for maksimum 3 år. 

Søknadsprosessen for støtte til forskningsprosjekter

Søknader med fullstendig prosjektbeskrivelse sendes til Hanne Sølna innen onsdag 12. august, og behandles i dekanatet. Gode søknader sendes videre - med mindre omfanget gjør at antallet må reduseres.

Emneord: Olav Thon stiftelsen, Utlysninger, Priser
Publisert 26. mai 2015 10:12 - Sist endret 25. nov. 2015 12:39