Det nærmer seg ett år med Titan.uio.no

Vår snart ett år unge nyhets- og aktualitetsside Titan.uio.no har siden lanseringen i desember 2015 fått mange lesere.

logo

Med omkring 1000 unike nedlastninger daglig og drøyt 14.000 abonnenter på det ukentlige nyhetsbrevet har Titan.uio.no blitt en viktig kanal for formidling av realfaglig og teknologisk forskning fra Universitetet i Oslo. Vi konstaterer at Titan.uio.no leses av mange ulike grupper og at antall lesere øker jevnt. Vi ser også at andre medier henter mer forskningsstoff fra UiO etter at Titan ble lansert. Dette er gledelig, ikke minst fordi det forsket godt på UiO og det produseres mye godt populærvitenskapelig stoff, både i redaksjonen, ute på instituttene og på museet på Tøyen.

Hva dette betyr og kommer til å bety for oss er vanskelig å si, men jeg opplever stadig flere henvendelser fra mennesker som viser til artikler på nettstedet. Disse kommer fra departementer, virkemiddelapparatet, næringslivet og enheter i offentlig sektor. Det er også viktig at lærere i skolen oppdager og bruker Titan i undervisningen. Mange av artiklene bør være av stor interesse for lærere og elever i videregående skole. Jeg er rimelig overbevist om at Titan.uio.no over tid vil bidra til økt rekrutteringen til våre utdanninger innen realfag og teknologi. Det må her selvfølgelig legges til at nyhetsnettstedet verken er eller vil være hovedkanalen for å nå potensielle søkere til våre studier, men absolutt et bidrag.

Nå når Titan nærmer seg ett år er det grunn til å takke noen mennesker for innsatsen. Redaksjonen med Gunhild M. Haugnes i spissen har produsert en rekke gode artikler sammen med forskere fra hele fakultetet. Gisle Hannemyr med masterstudenter på Institutt for informatikk har stått for den tekniske utviklingen, som i dag fremstår som en profesjonell nettavis som i sin helhet er basert på åpen kildekode. Kommunikasjonsmedarbeidere på instituttene har fremskaffet  mye godt forskningsstoff, og vi har noen aktive bloggere som bidrar til at Titan.uio.no blir et levende nettsted. 

Titan feirer ett år 13. desember. Selv om det fortsatt er mye å hente er det ingen tvil om at nettstedet, i løpet av veldig kort tid, har blitt en stor suksess. Jeg trodde det skulle ta lengre tid å etablere en betydningsfull kanal for forskningsformidling fra UiO. Når det er sagt er jeg imidlertid ikke veldig overrasket over utviklingen med all den fremragende forskningen innen realfag og teknologi som utføres ved UiO.

Avslutningsvis vil jeg benytte anledningen til å gratulere oss selv med nettstedet. Vi går spennende tider i møte med mye godt stoff på Titan.uio.no


Les siste nytt på Titan.uio.no

  • Mohammad Nooraiepour At salt elsker vann, kan bli avgjørende for CO2-lagring 18. feb. 2019 18:57
    Saltkrystaller kan skape trøbbel når man pumper CO2 inn i porøs stein for å lagre det. Men det kan faktisk tette lekkasjer i samme slengen.
  • Professor Ketil Hylland og skipsfører Sindre Holm ombord på FF Trygve Braarud, på vei ut for å forske i Oslofjorden. Ni norske universiteter taler med én stemme i marine saker 15. feb. 2019 11:47
    – De norske universitetene er nok mye mer vant til å konkurrere om midler og oppmerksomhet enn å samarbeide om dem, sier professor Jarl Giske ved Universitetet i Bergen. Men nå har de ni universitetene som utfører marin forskning i Norge, gått sammen for å tale med én stemme i disse sakene.
  • penger Uncertain future for fraudsters 14. feb. 2019 10:03
    Fraudsters who cheat on their taxes, launder money or con insurance companies are facing uncertain times. New statistical methods are increasing the likelihood that they will be caught.
Av Morten Dæhlen, dekan
Publisert 25. nov. 2016 10:34