Alle førsteårsstudenter ved MN på programseminar

For første gang har absolutt alle førsteårs bachelorstudenter ved MN denne høsten blitt invitert med på programseminar. Nærmere 1000 studenter og ansatte deltok.

gruppebilde

Høy stemning på årets programseminarer på Sundvollen.

Foto: Anna Valberg

Seminarene gikk av stabelen på Sundvollen og Klækken hotell i Hole. Her ble studentene møtt av entusiastiske ansatte fra instituttene og fakultetet. Målet er å bidra til sammensveising, ved at studentene blir bedre kjent med seg selv og andre.

Å finne sin egen drivkraft og indre motivasjon for å sette i gang med studiene er sentralt. Det mener vi forutsetter tilhørighet til lærestedet og god kontakt med medstudenter.

Rød, grønn og blå

Etter en enkel personlighetstest blir studentene delt i grupper ut fra om de er røde (relasjonsorienterte og opptatt av mennesker), blå (rasjonelle og glade i systemer) eller grønne (visjonære og kreative). Gjennom lek og samhandling bygges samhørighet og lojalitet. Ved å hive seg utpå og stå foran alle de andre studentene på kullet lokkes studentene til å ta seg selv mindre høytidelig og bli kjent med hverandre.

Etter et populærvitenskapelig fagforedrag serveres middag, og om kvelden er det studentene selv som har ansvar for program, med spill, quiz og leker. Samtidig får de mulighet til å bli kjent med noen av foreleserne sine, studieadministrative ved instituttet og fakultetet og ForVei-prosjektet, som alle står sentralt i videre faglig og personlig oppfølging av studentene.

En investering

MN-fakultetet bruker i år 1,5 millioner kroner på programseminarene. Dette mener vi er en viktig og riktig investering. Vi tror at dersom studentene våre raskt får seg venner og trives i sin studenthverdag, vil motivasjonen for læring øke og frafallet fra studiene våre reduseres.

Regnestykket kan fort gå i pluss rent økonomisk. Men det avgjørende er til syvende og sist at vi ved landets største universitet sørger for å ta godt vare på de unge menneskene som har valgt å komme til oss for å studere!

Av Solveig Kristensen
Publisert 25. sep. 2014 13:58 - Sist endret 25. nov. 2015 13:31