Arrangementer - Side 7

Tid og sted: 30. aug. 2018 12:15, Auditoriet på STAMI, Gydas vei 8

Master i farmasi Lars Peter Engeset Austdal ved Farmasøytisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: New models for nonclinical safety assessment: targeting hallmark neurodevelopmental processes to examine if pharmaceuticals affect the immature brain.

Tid og sted: 30. aug. 2018 10:15, Auditoriet på STAMI, Gydas vei 8

Master i farmasi Lars Peter Engeset Austdal ved Farmasøytisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Pax6 in development and evolution.

Tid og sted: 30. aug. 2018 09:3011:30, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Isolering av melanin- og polysakkaridfraksjoner fra Inonotus obliquus og undersøkelse av deres biologiske aktivitet

Tid: 30. aug. 2018
Tid og sted: 29. aug. 2018 12:0013:00, Auditorium 174, Gydas vei 8

Debra Kennedy will give the lecture "MotherSafe – two decades of experience with counseling women and HCP about medication safety in pregnancy and breast feeding".

Tid og sted: 22. aug. 2018 09:0011:00, Farmasøytisk institutt

Utvikling av neste generasjon radiofarmaka - Terbium-161 bundet til et målsøkende molekyl

Tid og sted: 15. aug. 2018 13:0015:00, Gydas vei 8, 4.etg.
Tittel: Apotekansattes erfaringer og holdninger til egenbehandling av halsbrann
Tid og sted: 22. juni 2018 12:1514:15, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Behandling av post-transplantasjonsdiabetes mellitus hos nyretransplanterte pasienter

- Interimanalyse av sikkerhet og effekt ved bruk av empagliflozin (EMPA-RenalTx studien)

Tid og sted: 22. juni 2018 09:1511:15, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Farmakokinetikk av piperacillin hos kritisk syke pasienter - evaluering av standard doseringsregimer

Tid og sted: 20. juni 2018 09:0011:00, Rom 450, Gydas vei 8

Vanlige reseptpliktige legemidler og deres rolle i kreftutvikling - en litteraturstudie

Tid og sted: 18. juni 2018 10:0013:00, Seminarrom 298, Farmasøytisk institutt

Utvikling av vaksineteknologi basert på membranvesikler fra Piscirickettsia salmonis

Tid og sted: 18. juni 2018 08:3010:30, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Uforlikelighet ved parallellinfusjon av legemidler til pediatriske pasienter

Tid og sted: 15. juni 2018 13:00, Auditorium 1, Helga Engs hus

Avslutningsseremoni for årets masterkandidater i farmasi avholdes fredag 15. juni kl 13 i Auditorium 1, Helga Engs hus.

Tid og sted: 14. juni 2018 12:0014:00, Rom 086, Gydas vei 8

Hyperaktive T-celler i mus gir overvekt uten metabolske forstyrrelser

Tid og sted: 14. juni 2018 08:3011:30, Forskningsparken, Norsk Senter for Molekylærmedisin (NCMM),

Karakterisering og farmakologisk validering av fotosensitive epilepstiske zebrafisk mutanter

Tid og sted: 13. juni 2018 14:0016:00, Georg Sverdrups Hus (UB), Stort møterom (rom 2531), Molkte Moes vei 39

Programmet Bioteknologi for verdiskapning (Biotek2021) i Forskningsrådet lyser ut nye forskningsprosjekter i Digitalt Liv som vil inngå i Senter for Digitalt Liv Norge (DLN). I den forbindelse holdes det et informasjonsmøte for potensielle søkere fra UiO og OUS.

Tid og sted: 13. juni 2018 13:3015:30, Rom 450, Gydas vei 8

Farmasøytsamtale i apotek for gravide - Litteraturgjennomgang, rekruttering og pilotering av SafeStart-samtalen

Tid og sted: 13. juni 2018 13:0015:00, Rom 450, Gydas vei 8

Legemiddelrelaterte innleggingar avdekka i akuttmottak

Tid og sted: 13. juni 2018 10:3012:30, Rom 086, Gydas vei 8

Graviditet og Legemidler:

Del 1: En systematisk litteraturstudie om intervensjoner ved svangerskapskvalme

Del 2: Pilotering av SafeStart-studien

Tid og sted: 13. juni 2018 10:0012:00, Seminarrom 298, Farmasøytisk institutt

New 18F-labelled Selective c-Met Inhibitor

Tid og sted: 13. juni 2018 09:3011:30, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Epitopfisking og LC-MS i bestemmelse av tyreoglobulin - Kan LC-MS brukes til karakterisering av epitopkonfigurasjon?

Tid og sted: 13. juni 2018 09:0011:00, Seminarrom 297, Farmasøytisk institutt

Betydning av SLC6A4-genotype (5-HTTLPR) for terapisvikt av escitalopram

Tid og sted: 12. juni 2018 11:0013:00, Rom 086, Gydas vei 8

Kuldeeksponering av skjelettmuskel in vitro: Betydning for myokiner og energimetabolisme

Tid og sted: 12. juni 2018 09:0011:00, Rom 086, Gydas vei 8

Effekter av ulike fettsyrer og diacylglyserol acyltransferase 1 og 2 på oljesyremetabolismen i humane skjelettmuskelceller

Tid og sted: 12. juni 2018 09:0011:00, Seminarrom 297, Farmasøytisk institutt

Neste generasjon radiofarmaka - Potensiell ny behandling av HER-2 positiv brystkreft med terbium-161