Arrangementer - Side 8

Tid og sted: 11. juni 2018 10:3012:30, Rom 450, Gydas vei 8

Hva vet vi om norske internettbrukeres kunnskap om reseptfrie smertestillende og antibiotika? - To nettbaserte spørreundersøkelser

Tid og sted: 11. juni 2018 09:0011:00, Rom 086, Gydas vei 8

Utvikling av analysemetode for fri fraksjon av midazolam for å studere effekt av hemodialyse på CYP3A-aktvitet i pasienter med nyresvikt

Tid og sted: 8. juni 2018 14:1515:00, Auditorium 2 (2nd floor), School of Pharmacy, UiO

Dr. Rebecca Broomly from University of Manchester will give a lecture on neurodevelopment of children born to mothers with epilepsy. 

Tid og sted: 8. juni 2018 12:0014:00, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Feil og avvik ved legemiddelhåndtering av antitrombotiske legemidler i spesialisthelsetjenesten

Tid og sted: 8. juni 2018 10:0012:00, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Uønskede hendelser knyttet til legemiddelhåndtering av antibiotika i spesialisthelsetjenesten

Tid og sted: 8. juni 2018 10:0012:00, Rom 450, Gydas vei 8

CYP3A-aktivitet i pasienter med sykelig overvekt før og etter gastrisk bypass-operasjon

Tid og sted: 7. juni 2018 13:3015:30, Farmakognosibiblioteket 3.etg., Farmasøytisk institutt

Pektiner i tomat (Solanum lycopersicum L.)

Tid og sted: 7. juni 2018 13:3015:30, Seminarrom 298, Farmasøytisk institutt

Studie av cellulose i biofilm av humanpatogene bakterier i Bacillus cereus-gruppen

Tid og sted: 7. juni 2018 12:3014:30, Seminarrom 297, Farmasøytisk institutt

Langtidseffekter i HBEC 3-KT celler eksponert for Si10 nanopartikler

Tid og sted: 7. juni 2018 10:3012:30, Farmakognosibiblioteket i 3.etg., Farmasøytisk institutt

Struktur og biologisk aktivitet av ekstrakter og isolerte polysakkarider fra Inonotus obliguus

Tid og sted: 7. juni 2018 09:0011:00, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

HCAR1-dependent intracellular signaling in fibroblast

Tid og sted: 6. juni 2018 13:0015:00, Rom 450, Gydas vei 8

Helsepersonells erfaringer med utskrivelse av pasient - med fokus på legemiddelinformasjonsoverføring til pasient, omsorgspersoner og behandlingsenheter

Tid og sted: 6. juni 2018 13:0015:00, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Manipulering av warfarin-tabletter til barn: Doseringsnøyaktighet for to warfarin-tabletter med validert UHPLC-metode

Tid og sted: 5. juni 2018 13:0015:00, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Forlikelighet mellom legemidler og total parenteral ernæring som parallellinfusjon til barn

Tid og sted: 5. juni 2018 11:0013:00, Rom 086, Gydas vei 8

LPS og TNF-alfa regulerer legumain og cathepsin B under osteoblastdifferensiering av humane mesenkymale stamceller

Tid og sted: 5. juni 2018 10:0012:00, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Effekt av Maresin 1 på immortaliserte musemakrofager

Tid og sted: 5. juni 2018 09:0011:00, Rom 086, Gydas vei 8

Effekter av deksametason på differensiering av og cysteinproteaser i humane mesenkymale stamceller

Tid og sted: 4. juni 2018 13:3015:30, Rom 450, Gydas vei 8

Medikamentell behandling av ADHD i Norge fra 2004-2016 med fokus på tidlig avslutning og varighet av behandling - En farmakoepidemiologisk studie

Tid og sted: 4. juni 2018 11:3013:30, Rom 450, Gydas vei 8

Bruken av hormonelle prevensjonsmidler, 2004-2017. En farmakoepidemiologisk analyse

Tid og sted: 4. juni 2018 09:0011:00, Seminarrom 297, Farmasøytisk institutt

Biosimilars: Intellectual Property, Regulatory Aspects and Clinical Documentation, with Focus on Monoclonal Antibodies.

Tid og sted: 1. juni 2018 12:3014:30, Seminarrom 297, Farmasøytisk institutt

Kvantitativ bestemmelse av beta-2 agonister i urin ved hjelp av "Parallel Artificial Liquid Membrane Extraction" og væskekromatografi massespektrometri

Tid og sted: 1. juni 2018 08:3010:30, Seminarrom 297, Farmasøytisk institutt

Bestemmelse av rusmidler i blod basert på Volumetric Absorptive Microsampling, Parallel Artificial Liquid Membrane Extraction og væskekromatografi-massespektrometri

Tid og sted: 31. mai 2018 09:0012:00, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Parallell ekstraksjon av basiske legemidler over kunstige væskemembraner

Tid og sted: 29. mai 2018 11:0013:00, Seminarrom 297, Farmasøytisk institutt

Papirbasert immunoekstraksjon, en konseptuell prøvetakingsmetode for massespektrometrisk proteinanalyse

Tid og sted: 25. mai 2018 12:0014:00, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Erfaringer og holdninger vedrørende antibiotikabruk hos kurdere i Oslo