Arrangementer - Side 9

Tid og sted: 23. mai 2018 13:3015:30, Rom 450, Gydas vei 8

Predikering av interaksjonen mellom atorvastatin og ciklosporin (CsA) ved bruk av PBPK-modell (Simcyp)

Tid og sted: 8. mai 2018 11:0013:00, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Tittel: Antibiotikabehandling ved samfunnservervet pneumoni ved sykehus i Helse Møre og Romsdal

Tid og sted: 30. apr. 2018 09:0012:00, Rom 450, Gydas vei 8

Tittel: Mapping and comparing attitudes, practices and believes of physicians who treat ADHD in Serbia, Norway and Iceland

Tid og sted: 27. apr. 2018 09:3011:30, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Tittel: Identification of Specialized Pro-resolving Mediators: An Overview of Methods and Initial Efforts Towards New Methodology

Tid og sted: 24. apr. 2018 13:3015:30, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Tittel: Mulige nevroutviklingsforstyrrelser av opioider - studier in vivo og i nevronkulturer

Tid og sted: 23. apr. 2018 10:3012:30, Rom 450, Gydas vei 8

Tittel:

Norwegian Pharmacy Customers' Knowledge about Antibiotics

-in Harstad and Surroundings

Tid og sted: 23. apr. 2018 10:0012:00, Pauserommet på ZEB

Tittel: Establishment of methods for bioprospecting of marine algae for antimicrobial agents

Tid og sted: 20. apr. 2018 13:0015:00, Rom 450, Gydas vei 8

Tittel: Pasientens legemiddelbruk og forståelse av legemiddelinformasjon etter utskrivning fra sykehus

Tid og sted: 20. apr. 2018 13:0015:00, Rom 086, Gydas vei 8

Tittel: Pasientenes opplevelser av legemiddelbruk i psykisk helsevern

Tid og sted: 17. apr. 2018 09:1511:15, Seminarrom 297, Farmasøytisk institutt

Tittel:

PARALLELL ELEKTROMEMBRANEKSTRAKSJON

- Grunnleggende studie av pH og selektivitet

Tid og sted: 13. apr. 2018 13:0016:00, Rom 450, Gydas vei 8

Tittel: Farmasøytisk omsorg rundt reflukssymptomer, algoritme til bruk i apotek og implementeringserfaringer fra Serbia

Tid og sted: 16. mars 2018 12:15, Auditorium 2, Helga Eng

Master i farmasi Anthony Prandina ved Farmasøytisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Synthesis, Formulation and Biological Evaluations of Chemotherapeutics Targeting Antimicrobial Resistance.

Tid og sted: 16. mars 2018 10:15, Auditorium 2, Helga Eng

Master i farmasi Anthony Prandina ved Farmasøytisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Bacterial versus human cell metal acquisition strategies.

Professor Maret holding a copy of Metallomics
Tid og sted: 15. mars 2018 13:1514:00, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Biomedical seminar with Professor Wolfgang Maret, Kings College London, UK.

Tid og sted: 9. mars 2018 09:0011:00, Rom 086, Gydas vei 8

Tittel: Hemming av lysosomale cysteinproteaser ved fotodynamisk terapi (PDT)

Tid og sted: 16. feb. 2018 12:15, Auditorium 1, Farmasibygningen

Master i molekylærbiologi Julia Isabel Tandberg ved Farmasøytisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Characterization of Piscirickettsia salmonis membrane vesicles and their use as a vaccine for aquaculture.

Tid og sted: 16. feb. 2018 10:15, Auditorium 1, Farmasibygningen

Master i molekylærbiologi Julia Isabel Tandberg ved Farmasøytisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Fish vaccination in Norway, licensed vaccines and future perspectives.

Tid og sted: 15. feb. 2018 15:0016:00, Auditorium 1, Georg Sverdrups hus, Blindern

Ksenia Zagorodnikova will give the lecture "Challenges in use of medications in pregnancy – how do we bridge the gap between research and practice". 

Tid: 15. feb. 2018
Tid: 18. jan. 2018
Tid og sted: 9. jan. 2018 15:00, Bikuben

Den 29. desember 2017 fylte Rein Aasland 60 år. I den anledning ønsker vi å invitere til en feiring i Bikuben tirsdag 9. januar klokken 15.00. 

 

Det vil bli servert tapas og noe å drikke til. 

 

Vennligst meld deg på under slik at vi vet hvor mange som kommer.

Meld deg på innen torsdag 4. januar. 

Tid og sted: 19. des. 2017 12:15, Auditorium 2, Helga Eng

Master i kjemi Cecilia Rossetti ved Farmasøytisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Molecularly Imprinted Polymers as new tool in proteomics:. the case study of SCLC diagnosis.

Tid og sted: 19. des. 2017 10:15, Auditorium 2, Helga Eng

Master i kjemi Cecilia Rossetti ved Farmasøytisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Interferences and limitations of modern clinical immunoassay.

Tid og sted: 19. des. 2017 10:0012:00, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Tittel: Photochemical internalization as a treatment option for radiation-resistant cancers

Tid og sted: 15. des. 2017 13:0015:00, Møterom 450, Gydas vei 8

Apotekbrukernes kunnskapsnivå om reseptfrie smertestillende medisiner