InterAct-seminar med dekanat, instituttledere og utdanningsledere

InterAct-seminar for fakultetets lederteam med særlig fokus på nye læringsformer og integrert profesjonell kompetanse i de nye studieprogrammene

Tirsdag 29. mars:

Tid Tema
13.00–14.00 Lunsj
14.00–14.20 Vi blir kjent med hverandre – Hanne Sølna og Knut Mørken
14.20–14.50 InterAct nå og de neste fire årene – Solveig Kristensen
14.50–15.10 Nytt lederteam ved MI: Våre roller og viktigste oppgaver innen utdanning - Geir Dahl og Kristian Ranestad
15.10–15.50 Hva er viktig fremover? Cathrine Tellefsen og Knut Mørken
15.50–16.10 Pause
16.10–17.50 Hvordan skal vi jobbe med emneutvikling og nye læringsformer? Gruppearbeid med presentasjoner og diskusjon – Cathrine Tellefsen og Knut Mørken
17.50–18.00 Oppsummering og avsluttende ord fra dekanen – Morten Dæhlen
18.00 Middag

Arrangør

MN-fakultetet
Publisert 2. mars 2017 23:23 - Sist endret 2. mars 2017 23:23