Programkomitéseminar - InterAct

Seminaret fokuserer på arbeidet med revisjon av bachelorprogrammene – både læringsutbyttebeskrivelsene og generisk kompetanse. I tillegg fokuserer vi på temaet innovative undervisningsformer.

Torsdag 7. mai:

Tid Tema
12.00–13.00 Lunsj
13.00–13.10 Velkommen m. programpresentasjon – Solveig Kristensen
 

Studieprogrammene

13.10–13.55 Presentasjon av bachelorprogrammenes læringsutbyttebeskrivelser m. diskusjon – Knut Martin Mørken
 

Undervisningsformer

13.55–14.15 Presentasjon av Oslo Education Workshop m. diskusjon – Winnie Eskild, Ibv
14.15–15.15 How to improve the students learning – Kristina Edstrøm, Kungliga Tekniska Högskolan
15.15–15.35 Pause m. kaffe 
15.35–17.05 Gruppearbeid: undervisningsformer
17.05–18.30 Presentasjon av gruppearbeid m. diskusjon
19.00 Middag

Fredag 8. mai:

Tid Tema
  Studieprogrammene
09.00–09.45 Generisk kompetanse i studieprogrammene m. diskusjon – Knut Martin Mørken
  Undervisningsformer
09.45–10.15 Undervisning i interdisiplinær forskning – Dag K. Dysthe, Fi og Håkon Austrheim, Geo. Beyond research based teaching (artikkel)
10.15–10.30 Pause m. kaffe
10.30–11.00 Gruppelærerseminar – Cathrine Wahlstrøm Tellefsen
11.00–11.30 Team Based Learning – Per Grøttum, Med.fak
11.30 Avslutning, oppsummering og veien videre – Solveig Kristensen
12.00 Lunsj

Arrangør

MN-fakultetet
Publisert 27. apr. 2015 16:34 - Sist endret 10. jan. 2017 12:26