UnderVerk: Cognitive Load Theory

Et mål med undervisningen er at studentene lærer. Men hvordan fungerer læring? Hva fremmer læring og hva hemmer det? 

I denne workshopen skal vi diskutere hvordan det vi vet om læring kan påvirke hvordan vi presenterer teori og oppgaver for studentene. Jeg vil introdusere noe grunnleggende teori om hukommelse og læring og vil ha spesielt fokus på «Cognitive Load Theory”. Vi skal jobbe i grupper med å utvikle noen øvelser eller aktiviteter som fremmer læring.

 

Presentasjon fra Workshop

Arrangør

Lex Nederbragt
Publisert 22. aug. 2019 14:32 - Sist endret 20. nov. 2019 09:11