Nå får vi kildesortering på NHM

Torsdag 16. juni 2016 byttes avfallsbøtter ut med sorteringsstasjoner i alle museets bygninger. Vi vil merke endringer i det det daglige, som at avfallsbøttene fjernes fra enkeltkontorer. Dette gjelder også publikumsarealene på museet.  Les om hvorfor avfallsbøttene fjernes!

I 2015 produserte UiO 1603 tonn avfall. 78 tonn kom fra NHM. I fjor sorterte vi på NMH 41 prosent av avfallet vårt, så vi har litt å gå på for å nå målet om 80 prosent kildesortering.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet var pilotprosjekt for kildesortering ved UiO. Fakultetet økte sin andel sortert avfall fra 32 prosent i august til 65 prosent i desember 2015!

Et grønt skifte

Dette er en del av det grønne skiftet ved Universitetet i Oslo. Målet er at 80 prosent av alt avfall skal kildesorteres innen utløpet av 2018.  Rektor Ole Petter Ottersen skrev om dette på sin blogg da første fase av kildesorteringen ble "rullet ut" på Blindern i april i år.
 

Hva skjer?

 • Sorteringsstasjoner plasseres ut i alle bygninger. Det blir én stasjon i hver etasje. Gjelder alle kontorplasser og også innendørs publikumsarealer.
   
 • Hit må du altså gå for å kaste avfallet ditt. Alle tradisjonelle søplebøtter blir fjernet. Du kan selvsagt samle søppel i en pose på kontoret ditt - for levering på sorteringsstasjonen samme dag - dette finner du ut av selv.
   
 • Papiravfall kan du samle i en eske på ditt eget kontor / arbeidsplass, som tidligere. Det er mulig å bestille egne esker laget for dette formålet. Du sørger selv for å tømme miljøesken med papiravfall på sorteringsstasjonen.
   
 • På sorteringsstasjonen skal du sortere følgende avfallstyper:
  matavfall, plastemballasje, papp/papir og restavfall.   (Ikke alle stasjonene har alle fire avfallstypene - minimum er to avfallstyper på én stasjon)
   
 • Etter sommeren vil det komme sorteringsstasjoner også utendørs.
   
 • De gamle avfallsbøttene blir fjernet fra den enkelte kontorplass - og også i publikumsarealene i museene.
   
 • Sortering av glass- og metallemballasje er bare mulig der sorteringsstasjonen er i nærheten av minikjøkken. Syltetøyglass og hermetikkbokser skal være skylt før de kildesorteres. I vestibyler og fellesområder uten tilgang på rennende vann er det derfor ikke lagt opp til sortering av glass og metall

En kildesorteringsvideo med en UiO kildesorteringssang (anbefales!)

Last ned mediefil

Ofte stilte spørsmål

 • Hvor ofte blir avfallet tømt?  I utgangspunktet vil alle beholdere bli tømt hver dag, samtidig som det vil bli brukt skjønn. Alt matavfall blir tømt hver dag - etter lunsj - uten unntak.
   
 • Jeg har laboratorieavfall - hva gjør jeg med dette?   Renholdsfolkene jobber med en egen løsning for laboratorieavfall. Vi kommer tilbake med informasjon om dette så snart løsningen er på plass.  
   
 • Blir det sorterte avfallet blandet til slutt, uansett? Nei! UiO garanterer for at det sorterte avfallet ivaretas som den ressursen det virkelig er. Vi lager robuste rutiner for avfallshåndteringen, fra renholderne tømmer sorteringsstasjonene og fram til avfallet er ferdig behandlet i gjenvinningsprosessen. Plastposene i sorteringsstasjonene er farget etter hvilken avfallstype som samles inn. UiOs renovatør leverer hyppige rapporter over avfallsmengden og kvaliteten på sorteringen av avfallet. Statistikk vil bli delt på UiOs nettsider, slik at studenter og ansatte kan følge med på hvordan vi beveger oss mot målet om å få til 80 % kildesortering på UiO. 
   
 • Hvor ren skal plasten være? Og skal potetgullposen kastes som plastemballasje eller restavfall? Skilt med sorteringsguide står ved sorteringsstasjonene – disse gir god veiledning. Men mange er likevel redde for å sortere feil. Da får man svar på det man lurer på ved å søke i den nettbaserte sorteringsguiden, uio.no/sortere
   
 • Hvorfor bruker ikke UiO bare samme ordning som vi kjenner hjemmefra? Oslo kommunes ordning er bare tilpasset husholdninger. UiO regnes som en bedrift, og næringsavfall reguleres av andre lover. Vi må bygge opp vårt eget system for kildesortering.
   
 • Hva skjer med matavfallet?  Det brukes som råstoff til biogassproduksjon og til kompostering.
   
 • Gjelder ordningen alle typer avfall?  Kildesorteringen omfatter bare forbruksavfall.  Farlig avfall, bygningsavfall o.l. omfattes ikke av ordningen.
   
 • Blir alle sorteringsstasjonene like?  Nei, antall fraksjoner / avfallstyper vil kunne variere fra sted til sted - ut fra behov.
   
 • Når kommer kildesortering i utearealene i Botanisk hage?   Planen er at dette skal skje til høsten.  Nærmere informasjon om dette kommer etter hvert.  I forbindelse med kildesortering ute i Botanisk hage vil det også bli laget informasjon til publikum og på NHMs websider.
   
 • Hva med "hundeposer"?  Sorteres som restavfall.  Det er for øvrig planer om å plassere ut stativ med hundeposer ved en eller flere av inngangene til Botanisk hage. Disse vil trolig komme i forbindelse med innføring av kildesortering for uteområdene til høsten.  
   
 • Jeg har innvendinger, ideer eller andre spørsmål rundt innføringen av kildesortering på UiO! Eiendomsavdelingen vil gjerne høre dine innspill. Ta kontakt på kildesortering@uio.no. Vi anbefaler også at du besøker faktasiden på UiOs sider om kildesortering

 

Emneord: kildesortering
Publisert 15. juni 2016 12:50 - Sist endret 16. juni 2016 14:07