Nytt læringsverktøy slo an

Fakultetet har investert i et nytt læringsverktøy: såkalte klikkere.

Klikkere er et nytt interaktivt undervisningsverktøy. Foto: Fredrik Haugen Pedersen

Klikker» er en slags fjernkontroll hvor hver enkelt student får en liten sender utdelt i begynnelsen av seminaret. Foreleseren kan stille spørsmål med flere svaralternativer, og studentene kan via sin personlige klikker velge et svaralternativ. Hva man svarer, vises da anonymt, integrert i powerpointpresentasjonen til underviseren på storskjerm, for eksempel i form av ulike søyler.

Fakultet har gått til innkjøp av 170 klikkere til bruk i undervisningen, og første mann ut til å prøve det nye undervisningsverktøyet var overingeniør Gerald Ruiner Torgersen  som underviser i medisinsk fysikk. Han testet det ut i en time sammen med andre års tannpleierstudenter.

Engasjert foreleser. Foto: Fredrik Haugen Pedersen
Gerald. Engasjert foreleser. Foto: Fredrik Haugen Pedersen

Morsommere undervisning

‒ Jeg synes det var spennende å gjennomføre et seminar  hvor jeg fikk umiddelbar respons på det jeg prøvde å formidle, svarte Gerald på spørsmål om hvordan han syntes det nye undervisingsverktøyet fungerte. Opplegget var på 3 timer som bestod av en liten repetisjonstest i begynnelsen, en forelesning og konkurranse med premier i siste time.

‒ Den umiddelbare responsen gjør at jeg kan være sikker på at studentene faktisk har forstått det jeg prøver å lære dem, og korrigere undervisningen deretter, utdyper han.

Og nettopp den umiddelbare responsen syntes å falle i smak hos tannpleierstudentene som testet verktøyet denne timen.

Positive studenter

Hverken tannpleierstudentene Bjørn Kyrre Birmo eller Siri Sørlie Jørgensen hadde brukt en slik klikker før, men begge hadde en positiv opplevelse av verktøyet. På spørsmål om hvordan de syntes dette skilte seg fra annen type undervisning, svarte Siri:

Siri Sørli Jørgensen og Bjørn Kyrre Birmo , to engasjerte tannpleierstudenter. Foto: Fredrik Haugen Pedersen

‒ Den gjør at vi blir mer delaktige i timen ved at vi må svare på ulike typer spørsmål. Så det er en litt mer artig og levende måte å gjennomføre undervisningen på. 

‒ Helt enig, jeg synes det er morsomt at vi kan ha sånne små konkurranser og quiz i timen, supplerte Bjørn.

Opplevde dere at dere lærte noe?

‒ Jeg lærte noe, sa Bjørn. Konkurranseinstinktet ble vekket, og det gikk litt mer inn i hjernen når konkurranseinstinktet våknet.

‒ Helt klart, utdyper Siri. Litt flaut å svare feil, selv om det er anonymt, så du skjerper deg litt, og det kan være med på å øke læringsutbytte av undervisningen.

Nyttig for både for forelesere og studenter

Konklusjonen etter denne timen er at klikkerne er et nyttig og ikke minst morsomt læringsverktøy for både studenter og forelesere, og både Gerald og tannpleierstudentene oppfordrer andre til å ta i bruk det nye interaktive undervisningsverkøyet.

Tannpleierstudentene føler ivrig med på den interaktive undervisningen. Foto: Fredrik Haugen Pedersen

Studiedekan Anne Merete Aass legger til at innføringen av klikkere ved OD er et første ledd i undervisningsstrategien som innbyr til mer studentaktiviserende og digitale undervisningsmetoder. Hun håper at studenter på tvers av faggrensene får brukt, og ideelt sett profitert av, det nye verktøyet. 

Klikkerne kan foreløpig reserveres hos Gerald.

Emneord: undervisning, verktøy, klikker Av Astrid Skiftesvik Bjørkeng
Publisert 3. nov. 2015 13:31 - Sist endret 4. nov. 2015 09:09