Takket av etter sju år som president

Professor Janicke Liaaen Jensen ga seg som president i Den skandinaviske forening for oral og maxillofacialkirurgi (SFOMK) da foreningen feiret sitt 50 års jubileum i juni.

Janicke Liaaen Jensen sammen med det avtroppende styret på SFOMKs 50 års jubileum. Foto: SFOMK.

Liaaen Jensens siste oppdrag i ledervervet ble utført i byen der foreningen i sin tid ble grunnlagt: København. Jubileumskonferansenen 3.-5. juni samlet rundt 200 interesserte, deriblant samtlige medlemmer fra vårt eget fakultet. Spesielt for denne konferansen var at alle som går på spesialistutdanning fikk delta gratis i et forsøk på å sikre foreningens framtid.

Storslått jubileumsprogram

Liaaen Jensen sammen med de to æresmedlemmene av SFOMK Dr. Daniel Laskin og Astri Ragne. Foto: SFOMK.

- Vi satte sammen et svært variert program i København, forteller Liaaen Jensen.  – Særlig var det en ære å ha Dr. Daniel Laskin som gjest, som den største internasjonale kapasiteten innen oralkirurgien.

Laskin har gjennom et helt liv vært engasjert i oral og maxillofacialkirurgien på mange plan, både som kliniker, forsker, i foreninger og som redaktør. 90-åringen er nå professor emeritus ved det amerikanske University of Virginia og æresmedlem i SFOMK. I den danske hovedstaden holdt han foredraget: «The history of oral and maxillofacial surgery».

Blant de andre bidragsyterne var æresmedlem og tidligere president i SFOMK Astri Ragne. Hun underholdt blant annet med foreningens historie på arrangementets bankett.

Har frontet skandinaviske nettverk

Liaaen Jensen har selv vært medlem i SFOMK siden 2006, og fra 2008 har hun sittet som president. En av hennes hjertesaker har vært nettverk på tvers av landegrensene: - Jeg er spesielt opptatt av at SFOMK må legge til rette for å etablere flere skandinaviske forskernettverk, med et godt eksempel i det skandinaviske nettverket for osteonekrose.

Årene som leder av foreningen har vært en god erfaring for henne, og hun har knyttet til seg mange gode venner og nyttige bekjentskaper. – Høydepunktet gjennom denne perioden var da vi var medarrangør på AAOMS (SFOMKs tilsvarende organisasjon i USA) sin kongress i Philadelphia i 2011. Det var veldig spennende. Og et stort øyeblikk der, var da jeg fortalte om våre 25% kvinnelige medlemmer i SFOMK opp mot 3% i vår amerikanske søsterorganisasjon, og fikk applaus fra en fullsatt sal! Det kan vi være stolte av.

«Vennlig» konferanse

SFOMK har siden 1965 invitert internasjonalt anerkjente foredrags- og kursholdere, de siste årene med konferanser og kurs annet hvert år. Foreningens charter stadfester at den skal fremme utvikling, forskning og samarbeid, og spre info innen feltet til medlemmer i de skandinaviske landene.

Det har blitt stadig dyrere og derfor vanskeligere for småforeninger å arrangere konferanser i konkurranse med de store arrangørene. – Men det at vi er små, gjør også at det blir en mye vennligere atmosfære, understreker den avgåtte presidenten.

Den neste konferansen SFOMK arrangerer finner sted i Helsinki i 2017. Stafettpinnen har gått videre til svenske Bodil Lund som skal lede foreningen de neste årene. – Det var et faglig godt valg, men også sosialt svært hyggelig, avslutter Liaaen Jensen.

 

Her kan du lese mer om jubileumskonferansen i København, og her er mer info om SFOMK.

Emneord: odontologisk, oralkirurgi, konferanse, SFOMK, jubileum Av Hilde Zwaig Kolstad
Publisert 25. juni 2015 10:06