2016 - Side 2

UiOs segl i rødt og hvitt
Publisert 3. juni 2016 13:22

Det skal i høstsemesteret gjennomføres valg på dekan for perioden 1.1.17 – 31.12.20. Alle ansatte og studenter inviteres til å komme med forslag til kandidater til vervet som dekan. 

Foto av en marsipankake med påskriften "Flyttemelding"
Publisert 26. mai 2016 17:46

Allmøtene ved OD denne uka var litt mer begivenhetsrike enn vanlig: beslutningen om nytt bygg på Gaustad ble feiret med et lite lass med marsipankaker!

Publisert 2. mai 2016 14:21

Jurist Maren Jegersberg har holdt kurs for fakultetet i hvordan vi som arbeidstagere best kan ivareta personvernet. Hun definerer personvernet slik: «Personvern handler om retten til å få ha ditt privatliv i fred og vernet av individers rett til å ha innflytelse på bruk og spredning av personopplysninger om seg selv».

Portrettbilde av forskningsombudet.
Publisert 29. mars 2016 14:56

Fakultetet har opprettet en ny funksjon som skal bistå stipendiater og forskerlinjestudenter i forskjellige problemstillinger i forskningen: Lise Lund Håheim blir ODs aller første forskningsombud.

ballonger
Publisert 29. feb. 2016 14:50

Realfagsbiblioteket feirer 4 år som samlet bibliotek og tverrfaglig møteplass. Og du kan bli med på feiringen. I hele mars markeres nemlig fireårsdagen med en rekke spennende arrangementer.  

Publisert 19. feb. 2016 10:13

– Vær forsiktig med å ta offerrollen! Det var blant rådene medieeksperten Hans Christian Vadseth ga ODs ansatte på seminar om mediehåndtering.

Publisert 10. feb. 2016 13:21

Det odontologiske fakultet gratulerer professor Finn-Eirik Johansen med  stillingen som direktør for UiO: Livsvitenskap.  UiO har allerede mye livsvitenskapsforskning ved mange ulike enheter.

Studenter er samlet rundt en globus som de titter og peker på, mens de smiler.
Publisert 26. jan. 2016 12:18

I vårsemesteret tar vi imot 9 utvekslingsstudenter på tannlegestudiets 8.semester. Undervisningen må tilrettelegges på engelsk fra og med mandag 7.mars.

Publisert 13. jan. 2016 11:04

Som mange allerede har oppdaget, er det kommet nye åpningstider i kantinen. De nye åpningstidene er mandag til fredag kl. 11.00-14.00.