Antibiotic Awareness Week

Denne uka er dedikert til problematikken rundt antibiotika og resistens. Det er Verdens helseorganisasjon som har tatt initiativ, og OD henger seg på markeringen med egne fagfolk.

Verdens helseorganisasjons kampanje for problematikken rundt antibiotika og resistens. Illustrasjon: Verdens helseorganisasjon.

OD har flere forskergrupper som forsker på temaer aktuelle for antibiotika- og resistensspørsmål. Onsdag 16. november rigges det til med et lite fagseminar i forbindelse med den internasjonale Antibiotic awareness week.

På seminaret vil det både være innlegg fra IOBs egne professorer Fernanda Petersen og Morten Enersen, i tillegg til Ulf Dahle fra Folkehelseinstituttet.

Seminaret er lagt til lunsjen kl.12.15-13.00 og er åpent for alle fakultetets ansatte!

 

På onsdag rettes også søkelyset mot antibiotika og resistens på en konferanse om antibiotika og infeksjoner i helsetjenesten, på Gardermoen. Fakultetets egne HMS-rådgiver, Bente Teigmo, deltar på konferansen, som er i regi av Folkehelseinstituttet.

Av Hilde Zwaig Kolstad
Publisert 14. nov. 2016 07:35