Barkvoll eneste kandidat til valg

Fristen er nå ute for å stille til valg som dekan for perioden 2017 til 2021. Pål Barkvoll er eneste kandidat i valget, og fakultetsstyret skal ta stilling til hans kandidatur på fakultetsstyremøtet i november.

Bilde av dekanen som sitter i en kontorstol og snakker med noen.

Pål Barkvoll stiller til gjenvalg for fire nye år som dekan. Foto: Jan Unneberg, OD/UiO.

Til valget på dekanat har Barkvoll med seg professor Linda Bergersen som kandidat til forskningsdekan, og professor Alix Vik Young og førsteamanuensis Amer Sehic som kandidater til delt stilling som studiedekan.

Nåværende studiedekan Anne Merete Aass gikk til valg på kun én periode og ønsker nå å fortsette som leder for Avdeling for periodonti. Forskningsdekan Ståle Petter Lyngstadaas har valgt å gå tilbake til forskning i sin fagavdeling, Avdeling for biomaterialer, men vil også fortsette utviklingen av fakultetets satsing på bedre forskerstøtte og økt eksternfinansiert virksomhet (EFV).

Begge institutter representert

‒ Dekanatet som nå stiller til valg er gode kandidater fra begge instituttene, som jeg ser frem til å arbeide sammen med dersom vi blir valgt for fire nye år, sier dekanen.

‒ Samtidig som det er spennende å se fremover, vil jeg takke de avtroppende prodekanene for en svært solid innsats de fire årene vi har samarbeidet i dekanatet.

Portrettbilder av de tre prodekanene som stiller til valg.
F.v. Linda Bergersen, som stiller til valg som prodekan for forskning. I midten Amer Sehic og til høyre Alix Young Vik, de to sistnevnte som kandidater til prodekaner for studier. Foto: Per Gran og Håkon Størmer, OD/UiO.

 

Emneord: dekanvalg, OD Av Astrid Skiftesvik Bjørkeng, Hilde Zwaig Kolstad
Publisert 23. sep. 2016 14:57 - Sist endret 7. des. 2017 13:43