Besøk fra Universitetet i Bergen

I dag har fakultetet hatt besøk av en delegasjon fra institutt for klinisk odontologi i Bergen. 

God stemning da administrasjonen ved instituttene møttes (Foto: Kjersti E.Carlsen, UiO, OD)

Det er administrasjonen ved Institutt for klinisk odontologi ved kontorsjef Elisabeth Aks som har vært arrangør for møtet.

Erfaringsutveksling

Fakultetsadministrasjonen og administrasjonen ved Institutt for oral biologi ble også involvert i dette besøket hvor det ble mulighet for noen gode samtaler innenfor ulike fagfelt: Studier, forskning, økonomi, hygiene og administrasjonsledelse. Delegasjonen fikk også en omvisning på klinikkene.

Gjenbesøk

I vinter var representanter for begge instituttadministrasjonene ved fakultetet på besøk i Bergen. Det var derfor ekstra hyggelig å kunne følge opp det vellykkede besøket i byen mellom de syv fjell med et nytt møte i Oslo. Besøkene vil forhåpentligvis danne grunnlag for økt samarbeid på tvers av institusjoner i fremtiden.

Spennende omvisning på sterilsentralen (Foto: Lin Malin Ullern, UiO/OD)

 

Av Kjersti E.Carlsen
Publisert 18. nov. 2016 17:02 - Sist endret 14. nov. 2017 14:28