Markeringer på dekanens julegløgg

Tradisjonen tro var det mandag 19.desember igjen tid for dekanens årlige julegløgg. Her benyttet Pål Barkvoll anledning til å si takk for året som gikk, samt ønske oss alle en riktig god jul.  I tillegg til hyggelig samvær, var det ulke markeringer som sto sentralt denne dagen.

Her tildeles Hilde Galtung blomster og pris av prodekanene på medisin, Kristin Margrete Heggen og Ingrid Os. Foto : Kaja Leijon Haugen

Pris til Galtung

Først ut var professor Hilde Galtung som ble tildelt prisen for innovasjon i profesjonsstudiet. Det var prodekanene ved Det medisinske fakultet, professorene Ingrid Os og Kristin  Margrete Heggen som delte ut prisen. I talen la de vekt på at Hilde Galtung hadde blitt trukket fram av studentene som en svært dyktig og grundig foreleser, som i riktig tempo hadde evnet å formidle nyrefysiologien på en svært god måte. I tillegg ble det lagt vekt på at professor Galtung hadde tatt i bruk digital teknologi i form av podcast som et redskap i undervisningen, og dette ble høyt verdsatt av studentene. Podcast gir muligheter for å høre forelesninger flere ganger og dette gir en styrket læringseffekt for studentene.

Lang og tro tjeneste

Anne-Karin Ødegaard fikk medalje for lang og tro tjeneste ved UiO. Foto: Kaja Leijon Haugen, OD/UiO.

 

Neste post på programmet var tildelingen av Norges vel Medalje for lang og tro tjeneste. Dette er en medalje som er innstiftet av Det Kongelige Selskap for Norges Vel i 1888. Det er en påskjønnelse til særlig fortjente arbeidstakere med minst 30 års ansettelse hos samme arbeidsgiver. Ved OD var det tannhelsesekretær Anne-Karin Ødegaard, professor Nina Johanne Wang, professor Anne Bjørg Tveit, professor Ivar Espelid, klinikkavdelingsleder Janne Karin Lea og overingeniør Grazyana Jonski som hadde gjort seg fortjent til prisen. Det var bare Wang og Ødegaard som hadde anledning til å være stede for å motta prisen fra dekanen.

Medalje til Nina Wang. Foto : Kaja Leijon Haugen

Takke av prodekanene

Avslutningsvis ønsket dekanen å takke av de avtroppende prodekanene, forskning dekan Ståle Petter Lyngstadaas og studiedekan Anne Merete Aass, som etter eget ønske fratrer sine posisjoner ved årskiftet.

.

Forskningsdekanen blir takket for innsatsen: Foto Kaja Leijon Haugen
Studiedekanen får også en velfortjent takk. Foto: Kaja Haugen Leijon.
Emneord: prisutdeling, julegløgg, juleavslutning, prisen for innovasjon i profesjonsstudiet Av Astrid Skiftesvik Bjørkeng
Publisert 21. des. 2016 13:44 - Sist endret 21. des. 2016 13:54