Dekanen oppfordrer til deltakelse i Studiebarometeret

Studiebarometeret 2016 er lansert og dekan Pål Barkvoll oppfordrer alle som er invitert til å svare på undersøkelsen.  Den nasjonale spørreundersøkelsen om studiekvalitet formidles til 2.-og 5.års studier.  Ved Det odontologiske fakultet, har det gått ut en invitasjon til 3. semester odontologi og tannpleie samt 9. semester odontologi.

Foto: Colourbox

-For at vi til enhver tid skal kunne tilby utdanning av høy kvalitet ved fakultetet vårt, er den kunnskapen som studiebarometeret gir svært viktig for oss sier dekan Pål Barkvoll. -Derfor vil jeg oppfordre alle som har mottatt en invitasjon om å svare på denne.  Jo flere som svarer, jo mer relevant blir undersøkelsen, utdyper dekanen.

Fakultetet vil følge opp resultatene, og potensielle studenter bruker det når de skal sammenligne studieprogram mellom institusjoner. Nytt av året er at Kunnskapsdepartementet skal bruke to av indikatorene fra Studiebarometeret som styringsparametre. Dette gjør det enda viktigere at flest mulig svarer. Studiebarometeret gir studentene en viktig stemme i arbeidet med å forbedre studiekvaliteten og gir samfunnet ny kunnskap om tilstanden i norsk høyere utdanning.

-OD hadde høyest svarprosent (65 %) av fakultetene ved UiO i 2015 og jeg satser på at vi blir best i år også, avslutter Barkvoll.

Av Astrid Skiftesvik Bjørkeng
Publisert 12. okt. 2016 14:08 - Sist endret 14. des. 2017 13:16