Oppfordrer flere til å delta på IADR

Den 23.-25. mars 2017 går årsmøtet til The International Association for Dental Research (IADR) av stabelen i San Fransisco. Det er et sterkt ønske og oppfordring fra dekanatet at Det odontologiske fakultet stiller med flere delegater, og det er dermed mulig å søke reisestøtte til dette årsmøtet.

FOTO: IADR

IADR er en ideell organisasjon med mer enn 12.000 medlemmer over hele verden. IADR arbeider for å fremme forskning og øke kunnskapsnivået om oral helse globalt, samt å støtte og representere forskersamfunnet innenfor tannhelse, og tilrettelegge for bedre kommunikasjon og anvendelse av forskningsresultater, slik at de kommer flest mulig til gode.

Frist i oktober

 13. oktober er fristen for å sende inn vitenskapelige sammendrag.

‒ Jeg oppfordrer alle som har anledning til å dra på konferansen til IADR, og ikke minst sende inn vitenskapelig arbeider til årsmøtet i mars, sier forskningsdekan Ståle Petter Lyngstadaas. ‒ IADR er en svært viktig arena for å holde seg oppdatert på viktig forskning, og ikke minst knytte kontakter med andre forskere.

OD har godt rykte

Det odontologiske fakultet har gjort seg bemerket på tidligere IADR konferanser, i sommer ble Roger Junges tildelt den anerkjente «LION dental research award for young investigators in oral health research

Av Astrid Skiftesvik Bjørkeng
Publisert 20. sep. 2016 13:10 - Sist endret 14. des. 2017 13:16