Kildesortering innføres på OD

Kildesortering rulles nå ut på OD-fakultetet. – Dette er viktig for at fakultetet skal få en miljøvennlig profil, sier assisterende fakultetsdirektør Leif Erling Jensen. Siden høsten 2015 har kildesortering vært rullet ut på Universitetet i Oslo, og nå er det OD som står for tur. Sorteringsstasjonene settes ut til helgen og på mandag 14. november skal de være på plass både i Geitmyrsveien og på Domus Odontologica.

Leif Erling Jensen er klar til å kildesortere

80 prosent innen utgangen av 2018

UiO har  80 prosent kildesortering innen utgangen av 2018.

-Det er stor entusiasme for kildesorteringsprosjektet og vi har ventet lenge på dette, sier HMS- ansvarlig Bente Olin Teigmo. -Vi gleder oss til å gjøre vårt, for at vi kan nå målet om å kildesortere 80 prosent av restavfallet.

 

Hva skjer?

Bente Olin Teigmo er også klar til kildesortere.
 • Avfallsbøttene blir fjernet fra den enkelte kontorplass og møterom. Les hvorfor avfallsbøttene fjernes.
 • Den enkelte ansatte har sin egen miljøeske til papirinnsamling, som tidligere.
 • Sortering av glass- og metallemballasje er bare mulig der sorteringsstasjonen er plassert i nærheten av minikjøkken. Syltetøyglass og hermetikkbokser skal være skylt før de kastes. I vestibyler og fellesområder uten tilgang på rennende vann er det derfor ikke lagt opp til sortering av glass og metall.

  Hva kaster jeg hvor? Sorteringsguiden gir deg svar!

  Spesialavfall og avfall på laboratorier

  Håndtering av spesialavfall og avfall på laboratorier skal fortsette å følge vanlige rutiner, som tidligere. Sortering av plastavfall på laboratorier skal utredes ytterligere, det vil komme mer informasjon om dette senere.

  Les mer på fakultetets nettsider.

  Ofte stilte spørsmål

  Blir det sorterte avfallet blandet til slutt, uansett?
  Nei. UiO garanterer for at det sorterte avfallet ivaretas som den ressursen det virkelig er. Vi lager robuste rutiner for avfallshåndteringen, fra renholderne tømmer sorteringsstasjonene og fram til avfallet er ferdig behandlet i gjenvinningsprosessen. Plastposer i sorteringsstasjonene er farget etter hvilken avfallstype som samles inn. UiOs renovatør leverer hyppige rapporter over avfallsmengden og kvaliteten på sorteringen av avfallet. Statistikk vil bli delt på UiOs nettsider, slik at studenter og ansatte kan følge med på hvordan vi beveger oss mot målet om 80 % kildesortering på UiO.

  Hvor ren skal plasten være?
  Og skal potetgullposen kastes som plastemballasje eller restavfall? Skilt med sorteringsguide står ved sorteringsstasjonene – disse gir god veiledning. Men mange er likevel redde for å sortere feil. Da får man svar på det man lurer på ved å søke i den nettbaserte sorteringsguiden, uio.no/sortere

  Hvorfor bruker ikke UiO bare samme ordning som vi kjenner hjemmefra?
  Oslo kommunes ordning er bare tilpasset husholdninger. UiO regnes som en bedrift, og næringsavfall reguleres av andre lover. Vi må derfor bygge opp vårt eget system for kildesortering.

  Når kommer kildesorteringen til de andre fakultetene?
  Flere fakulteter er allerede i gang med kildesortering. I løpet av 2016 skal den nye ordningen være innført på hele UiO.

  Fikk du ikke svar på det du lurte på? Eller har du andre innspill?

  Eiendomsavdelingen vil gjerne høre dine innspill. Ta kontakt på kildesortering@uio.no. Vi anbefaler også at du besøker faktasiden om kildesortering på UiOs nettsider.

   

Av Astrid Skiftesvik Bjørkeng
Publisert 10. nov. 2016 15:42 - Sist endret 14. nov. 2017 14:28