NTFs studentforskerpris til OD

Nyheten om at to av våre studenter stakk av med  NTFs studentforskerpris på landsmøtet nå i november,  ble bare delt på Facebook, og fortjener også en sak på nettsidene våre. Det var Marte Kløv og Petter Gjessing Johnsen  som vant.

Marte Kløv og Petter Gjessing Johnsen vant NTFs studentforskerpris. Foto: NTF

Kandidatene er blitt veiledet av professor Tore Bjørnland og førsteamanuensis Bente Brokstad Herlofsen fra Avdeling for oral kirurgi og oral medisin. Fakultetet gratulerer og siterer teksten fra NTFs artikkel:

"Kampen for NTFs studentforskerpris var i år ekstra skarp. Temaene for masteroppgavene favnet vidt og var både faglig relevante, aktuelle og ble solid presentert. I bedømmelsen så juryen på både aktualitet, faglighet, orginalitet, design og den muntlige presentasjonen. Med meget knapp margin ble det til slutt Marte Kløv og Petter Gjessing Johnsen fra Universitetet i Oslo som vant prisen for sin oppgave om "Autotransplantasjon av tenner: Overlevelses- og suksessrate for 100 transplanterte tenner".

I juryens begrunnelse står det "Dette er et tema som var svært aktuelt før bruk av implantater ble et alternativ for å erstatte tapte eller manglende tenner. Temaet har igjen aktualisert seg fordi en vet at det er flere risikofaktorer knyttet til bruk av implantater, ikke minst erkjennelsen av at peri-implantitt har vist seg å bli en utfordring for mange pasienter. Det faglige innholdet i presentasjonen er relevant i den kliniske hverdag og resultatene av den retrospektive undersøkelsen har betydning for valg av behandling på de riktige indikasjonene hos unge pasienter. Posteren er svært oversiktlig og de sentrale funn er presentert på en tydelig og lett tilgjengelig måte. Den muntlige presentasjonen var svært god og klar, spørsmål ble besvart godt og utfyllende" "

Publisert 21. nov. 2016 11:23 - Sist endret 22. nov. 2016 11:58