Hovedbrukergruppe på studietur til ACTA

For å hente kunnskap til byggingen av nytt odontologibygg har medlemmene av hovedbrukergruppen vært på tur til ACTA.

Lys og luft er viktige komponenter i dette bygget. Foto OD/UIO.

Moderne bygg

Som et av Europas mest moderne odontologibygg var ACTA et naturlig valg. Bygget stod ferdig i 2011 og bar preg av spennende arkitektur og høyteknologiske løsninger. Delegasjonen fra Oslo fikk en grundig introduksjon til hvordan bygget fungerte av Actas ledelse og ansatte.   De gav verdifulle råd om hva som var viktig å tenke på når nytt bygg skulle planlegges og ikke minst hva de skulle ønske de hadde gjort annerledes da de planla bygget.

Her kan du lese om  de ulike prosjektfasene i nytt odontologibygg

Bilder fra ACTA

ACTA
Av Astrid Skiftesvik Bjørkeng
Publisert 3. mai 2017 13:54 - Sist endret 3. mai 2017 13:55