ADEE Vilnius

I august 2018 skal fakultetet arrangere årsmøtet i ADEE (The Association for Dental Education in Europe). Tema for konferansen i Oslo er «Dental education in a changing society».

Mennsker rundt en poster

Delagasjon fra fakultet  i Vilnius.  Eva Fetscher, Alix Young Vik, Anne Møystad, Elisabeth Aks, Astrid S. Bjørkeng, Gerald Ruiner Torgersen, Lin Malin Ullern. Foto OD/UIO

For å lære mer om ADEE og  hvordan årets konferanse ble organisert, dro den lokale organisasjonskomiteen til Vilnius. Med på turen var også Gerald Ruiner Torgersen og Anne Møystad. De presenterte en poster som omhandlet erfaringer med digital eksamen innenfor radiologi.

Konferansen ble holdt i det ærverdige Universitetet i Vilnius; et universitet som mistet sin autonomi i sovjettiden og gjenvant uavhengigheten allerede i 1988, er år før murens fall. Mange av de vitenskapelige ansatte har tette bånd til Norge, og spesielt til vårt fakultet, da mange fikk utdannelsen sin hos oss, for å så reise tilbake og bygge opp et vitenskapelig miljø hjemme.  

I Vilnius fikk vi innsikt i hva som kreves av  som arrangører, og det ble notert flittig om hva som fungerte bra og hva som kunne vært løst bedre.

 Eva Fetscher er ansvarlig for planleggingen på OD sin side, og samarbeider tett med ADEEs internasjonale sekretariat. Den lokale organisasjonskomiteens oppgave er å finne frem til foredragsholdere, legge til rette for utstillerne, besørge lokaler, finne sponsorer og legge til rette for et sosialt program.  

 

Vilnius 2017

 

Av Astrid Skiftesvik Bjørkeng
Publisert 10. okt. 2017 14:11 - Sist endret 31. okt. 2017 18:07