Erasmusreisende i lukt og smak

Å dra på utveksling er et viktig fokus for dekan Pål Barkvoll. To av de som allerede har vært ute og reist er Sajad Maghsoudi og Eugen Treimo.

Sajad Maghsoudi dro på utveksling i sommerferien. Her studerer han hjernebilder ved universitet i Dresden. Foto: Privat

– Vi har samarbeid med mange dyktige undervisningsinstitusjoner, som kan bidra med nye perspektiv til de som velger å reise ut, utdypet dekanen.  

De to studentene, som går på 7.semester i Masterstudiet i odontologi, valgte et litt utradisjonelt utvekslingsopphold, både når det gjaldt form og innhold.

Sajad Maghsoudi og Eugen Treimo  dro på utveksling. Foto: Privat

For det første la de utvekslingsoppholdet til sommerferien og for det andre valgte de å fordype seg i tema som ennå ikke er så kjent innenfor odontologien, nemlig lukt og smak.

Universitetet i Dresden

De to studentene skriver masteroppgave om sansene smak og lukt. Men siden forskning på dette feltet er relativt beskjedent i Norge, var det viktig å dra til et sted med tung forskning innenfor dette området.

– Vi dro til Technische Universität Dresden (TU Dresden) fordi vår veileder, Postdoktor Bano Singh, anbefalte et laboratorium med et utmerket forskningsteam ledet av professor Thomas Hummel, professor i luktesans og øre- nese- halslege fra TU Dresden.

Singh er forsker på dette temaet selv, og visste at vi kom til å lære mye av et opphold der. Dessuten er Dresden en veldig kul by med hyggelige mennesker og mye kultur, sier Treimo og Maghsoudi.

Utveksling om sommeren

 

Eugen Treimo. Foto: Privat.

Fordelene med å reise ut om sommeren er mange. Man slipper å ha flere baller i luften; klinikk, forelesninger og eksamen, samtidig som man skal forske og skrive masteroppgaven sin.  I løpet av sommeren kunne studentene derfor fullt og helt konsentrere seg om masteroppgaven sin.

 

Økonomisk støtte

– Vi var heldige som fikk økonomisk støtte av både UiO og Fakultetet, noe som gjorde at vi ikke trengte å jobbe ved siden av, sier Maghsoudi.

Gjennom EU-programmet Erasmus+ kan studentene få stipend når de reiser på utveksling. Studentene ble tildelt stipend gjennom dette programmet for å reise på praksisopphold som krever et opphold minimum 60 dager. Tidligere har fakultet kun sendt 8.semester tannlegestudenter til universitet i Dresden på et 90 dagers studieopphold innenfor samme program.  Studentene følger da klinikkundervisning (obligatorisk del) og forelesninger.

Spennende med lukt og smak

Treimo og Maghsoudi kunne altså bruke sommerferien sin til å fordype seg i masteroppgaven sin. Når de skal utdype hvorfor de valgte akkurat temaet forklarer de de slik.

– Lukt og smak er i nær relasjon til vårt arbeidsfelt, og det er sanser som vi ikke legger så mye vekt på. Forskning viser at disse sansene kan bidra til å antyde ulike sykdommer, som for eksempel Parkinsons sykdom. Det er altså et spennende felt med begrenset mengde forskning, og derfor ble vi veldig interesserte, forklarer studentene.

 

De støtter dekanens oppfordring om at det å dra på utveksling har gitt dem verdifull kompetanse i rollen som fremtidige tannleger.

 

Av Astrid Skfitesvik Bjørkeng
Publisert 6. des. 2017 16:04 - Sist endret 1. mars 2018 13:12