Nekrolog: Gunnar Rølla

Gunnar Rølla døde 25. august, 90 år gammel. Med dette er en sentral person innen norsk og internasjonal odontologi gått bort.

Profilbilde av Håkon Rølla
Gunnar Rølla i 2004. Foto: Håkon Størmer, OD/UiO.

Rølla ble utdannet til tannlege og disputerte for den odontologiske doktorgrad ved UiO i 1967. Han arbeidet videre ved Universitetet i Århus før han flyttet til USA for å arbeide ved National Institute of Health i Washington DC. Han tiltrådte som professor i pedodonti og kariesprofylakse ved UiO i 1976 og ble pensjonert i 1997. I 2010 ble han utnevnt Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden.

Gunnar Rølla hadde en betydelig vitenskapelig produksjon og et bredt internasjonalt kontaktnett som reflekteres i hans 120 medforfattere fra en rekke land. Ved regelmessig deltagelse på internasjonale kongresser markerte han seg alltid med klare, direkte og analytiske kommentarer og innlegg.
Hans kunnskap og evne til å analysere biologiske mekanismer førte til viktige gjennombrudd innen flere områder innen proteinkjemi, fluors virkningsmekanisme, utvikling av antibakterielle midler og senest hvordan implantatmaterialer kan festes i ben.

For oss som hadde gleden av å ha Gunnar Rølla som forskningsveileder, vil de mange møtene på hans kontor fremstå som grunnleggende. Til lyden av klassisk musikk ble vi vennlig, men kritisk og tydelig utfordret på vår kunnskap og pushet videre med klar melding om å bringe våre forskningsresultater ut internasjonalt.


Gunnar Rølla som veileder betød også mange og lange diskusjoner om livet, kultur og verden langt utenfor vårt faglige fokus i seilbåten hans, eller på et vitenskapelig møte et sted i verden. Gunnar Rølla var en dedikert seiler og trivdes kanskje aller best med en hånd på roret langt fra land.
Nå har han lagt ut på sin siste seilas, men etterlater seg mange minner hos oss som var så heldige å ha ham som kollega og venn.

På vegne av Røllas mange doktorgradskandidater
Jan Eirik Ellingsen John Afseth

Av Jan Eirik Ellingsen, John Afseth
Publisert 12. sep. 2017 10:33 - Sist endret 12. sep. 2017 13:55