Omvisning før nytt bygg

Ledelsen ved fakultet har tatt initiativ til at de sentrale aktørene som arbeider med det nye odontologibygget skal få en omvising av dagens bygg for å forstå den sammensatte arbeidshverdagen til de ansatte.

Menn i hvite frakker ser på bilder av tidligere studenter

Delegasjonen  tok et stopp i foajeen og får en liten historisk innføring.  Foto: Astrid Skiftesvik Bjørkeng OD/UIO.

Det var to representanter fra Kunnskapsdepartement  og en representant fra Kommunal og moderniseringsdepartement  som var med på denne omvisningen. Tidligere har Eiendomsavdelingen ved UiO og Statsbygg fulgt lignende opplegg. Det er på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet at det nye odontologibygget skal jobbes frem.

-– Det er viktig at aktørene som er med i dette prosjektet har en grunnleggende forståelse av kompleksiteten det innebærer å drive et bygg som vårt, sier dekan Pål Barkvoll.

– Vi er på mange måter et eget lite «Rikshospital» for oral helse, med ansvar for mennesker i alle livets faser, fra små barn til gamle og syke. I tillegg skal vi jo forske og drive undervisning, og vi ligner ikke på noen andre undervisningsinstitusjoner, som det ellers kunne vært naturlig å sammenligne seg med.

– Det er derfor av avgjørende betydning at vi sørger for at kompleksiteten ved vår virksomhet blir forstått av de som skal være med i arbeidsprosesser knyttet til nytt bygg, avslutter Barkvoll.

Godt tatt imot

Omvisingen startet på Barneavdelingen, gikk videre til klinisk forskingslaboratorium, med korte stopp i foajeen og Store auditorium. Deretter gikk turen videre til Klinikk for spesialistutdanning innen kjeveortopedi, protetikk og periodonti, Avdeling for kjeve- og ansiktsradiologi, poliklinikk og Avdeling for oral kirurgi og oral medisin, Fotoavdelingen og til sist Klinikk for allmenn odontologi i 6 etasje.

I alle avdelingene ble delegasjonen møtt av engasjerte ledere og ansatte som evnet å formidle en spennende, men også tidvis svært krevende arbeidshverdag når pasientsikkerhet, undervisning og forskning sømløst skal fungere sammen. Alle medarbeiderne gav gode råd og innspill om hva som er viktig å ha i mente når ny teknologi og undervisningsformer skal inn i et nytt bygg.

 

Omvising KD
Publisert 3. apr. 2017 11:01 - Sist endret 3. apr. 2017 15:23