Sikker Oktober

Sikkerhet er alltid viktig, men i oktober er det et spesielt fokus på sikkerhet på hele UiO, og for femte år på rad at USIT arrangerer Sikker oktober

Hensikten med Sikker Oktober er å øke kompetansen og bevisstheten rundt informasjonssikkerhet, slik at informasjonssikkerhet blir en naturlig del av arbeidshverdagen. Det er nemlig den enkelte medarbeider som er den viktigste brikken i forsvaret mot hacking, svindel og andre ulovligheter som skjer på nettet.

Nyttige nettsider

  • Sikresiden er en nasjonal nettside. Det er et mobiltilpasset nettsted som gir informasjon om hva du skal gjøre hvis noe uønsket skjer. Tjenesten er rettet både mot studenter og ansatte, med lokal tilpasning av kontaktdetaljer for de ulike institusjonene.   
  •  IT-sikkerhet og retningslinjer er UiOs egen nettside som gir informasjon om hvordan du skal sikre data og hvilke retningslinjer du må følge.
  • Nettvett  er en nettside som skal gi Informasjon, råd og veiledning om sikrere bruk av Internett.                           
  • Stop Think Connect er  en internasjonal nettside med mange nyttige tips for å gjøre  internettet sikkert for alle
  • Om sårbarhet knyttet til trådløse nettverk

 

Viktig å huske

I kraft av å være ansatte på Universitet har man tilgang til mange kjernesystemer hvor det er lagret mye informasjon om mange mennesker.  Når man jobber i disse systemene er det viktig at man bare søker etter den informasjonen man trenger. (Det er nemlig forbudt å søke etter informasjon man ikke trenger, og det vil også lett bli oppdaget).

Det er mange lover og regler som vi som ansatte må forholde oss til.  Her er noen av dem.

Personopplysningsloven med forskrift

Lov om helsepersonell

Helseregisterloven

Helseforskningsloven

Forvaltningsloven med forskrift

Ansettelsesavtale

Interne regler og rutiner ved UiO og fakultet

UiOs regler om personvern

IT-reglementet

 

 

 

Av Astrid S. Bjørkeng
Publisert 26. okt. 2017 14:52 - Sist endret 9. jan. 2019 10:20