Vel blåst workshop om strålevern i tannhelseutdanningene

I samarbeid med Statens strålevern arrangerte Avdeling for kjeve- og ansiktsradiologi i september en Workshop om læringsutbytter i strålevern for ulike tannhelseprofesjonsutdanninger

Blide deltakere på workshopen. Bilde: Margit Selsjord, UiO/OD

Institusjonene som utdanner tannpleiere, tannleger, tannhelsesekretærer og spesialister i kjeve- og ansiktsradiologi var invitert sammen med profesjonsforeningene for disse fagene.

Tjueen medarbeidere fra fire universiteter/høgskoler, fire videregående skoler, fire profesjonsforeninger og Statens strålevern deltok. Læringsutbytter og arbeidsmetoder innen strålevernundervisning ble presentert og videreutviklet i gruppearbeid. Noe av målet med workshopen var å harmonisere læringsutbyttene med EU-anbefalinger og mellom

Gruppearbeid med å videreutvikle og harmonisere læringsutbytter. Foto: Margit Selsjord, UiO/OD

institusjonene.

«Stemningen på workshopen var god og det virket som om folk satte pris på å møte hverandre og samarbeide med kolleger fra de andre institusjonene», sier Linda Arvidsson og Gerald Torgersen som sammen med Kristine Wikan fra Statens strålevern utgjorde arrangementskomiteen.

Bilde 1 og 2: Gruppearbeid med å videreutvikle og harmonisere læringsutbytter Bilde 3: Deltakerne på workshopen

Av Gerald R Torgersen
Publisert 1. okt. 2017 19:41 - Sist endret 1. okt. 2017 19:41