Allmøte 19. mars: HMS-prisen til Morten Hanstad og Strategi 2030

HMS-prisen og Strategi 2030 var tema for ukens ekstraordinære allmøte.

Dekan Pål Barkvoll delte ut HMS-prisen til Morten Hanstad. Foto: Simen Øvergaard, OD/UiO

På allmøtet den 19. mars ble HMS-prisen for 2018 gitt til Morten Hanstad. 

- Dette inspirerer til innsats videre! sa Hanstad. Les juryens begrunnelse under.

Strategi 2030 - hvordan kan du påvirke?

Dekan Pål Barkvoll orienterte om universitetets prosess frem mot Strategi 2030.

Innspill før 12. april

Fram til 12. april kan alle komme med innspill til UiOs nye strategi. Les mer om hvordan på nettsidene om strategien.

Til høsten: Høringsrunde i linja

Til høsten vil et utkast til ny strategi sendes på høring. Ansatte vil da ha mulighet til å komme med sine synspunkter på vanlig måte via sin leder.

HMS-prisen 2018 til Morten Hanstad - Juryens begrunnelse:

"Morten Hanstad bidrar svært positivt til arbeidsmiljøet ved fakultetet. Han er en engasjert og inkluderende medarbeider som med et godt humør skaper trivsel i det tverrfaglige arbeidsmiljøet.

Morten Hanstad bidrar aktivt i veiledning av studenter, og har også en viktig rolle i oppfølging av Erasmus-studenter.

Han er alltid positiv til å bidra i aktiviteter og prosjekter som fremmer arbeidsmiljøet både faglig og sosialt, og tar gjerne initiativ til oppgaver utover det som er forventet.

Under gjennomføringen av ADEE konferansen i august 2018 var han en svært positiv og samlende ressurs, som i stor grad var med på å skape den positive holdningen og dugnadsånden som ble kjennetegnende for hele uka.

Morten Hanstad er et forbilde som skaper gode holdninger og stolthet over å være tilknyttet fakultetet. I de siste månedene har Universitas hatt flere oppslag om læringsmiljøet ved Det odontologiske fakultetet. Dette har påvirket de ansatte ved fakultetet og klinikken, instruktørene og studentene. I denne krevende perioden har Morten Hanstad vært som en bauta. Med et glødende engasjement og et bankende hjerte både lytter han og gir råd, til studenter, undervisere, klinikkpersonale og til ledelsen."

Publisert 21. mars 2019 14:44 - Sist endret 21. mars 2019 14:44