Besøk frå Edinburgh

Sist veke fekk tannpleiarutdanninga besøk av representantar frå the University of Edinburgh.

Foran fra venstre: tannpleierstudent Line Sølvskudt, Elizabeth (Liz) Conner, Joanne Healy. Bak fra v: Professor Alix Young Vik (studiedekan), Kjersti E. Carlsen (rådgiver), Kristin Beathe Hansen (seksjonssjef bachelorprogrammet i tannpleie), universitetslektor Eli-Kari Søvdsnes, tannpleier Heidi Karlstad.

Målet er å få på plass ein Erasmus+ avtale mellom bachelorprogrammet i tannpleie ved Det odontologiske fakultet og Edinburgh Dental Institute. Ein eventuell Erasmus+ avtale opnar for utveksling av både studentar og tilsette.

Samarbeidspartnarar for tannpleiarutanninga

Frå før har tannpleiarutdanninga desse avtalane:

  • Europäische Fachhochschule Rhein / Erft GmbH European University of Applied Sciences, Köln i Tyskland (Utvekslingsprogram: Erasmus +)
  • Københavns Universitet ( Utvekslingsprogram: Erasmus + og Nordplus)
  • Karolinska Institutet, Stockholm (Utvekslingsprogram: Nordplus)
Publisert 7. mars 2019 11:30 - Sist endret 7. mars 2019 11:30