Evaluering av ODs studieprogrammer

Det kommende året skal begge studieprogrammene på fakultetet evalueres.

Prosjektet er satt i gang av dekanatet, og prosjektleder Kari Henriksen gleder seg til å ta fatt på oppgaven. Hun forteller at prosjektet har tre hovedområder:

- For det første skal vi gjennomføre en programevaluering av både masterprogrammet i odontologi og bachelorprogrammet i tannpleie. Alle studieprogrammer på UiO er pålagt å gjøre en slik evaluering hvert sjette år. For det andre skal prosjektet kartlegge og revurdere vektleggingen av fagområder, undervisningsformer og eksamensformer på masterprogrammet. Målet er å gi økt læringsutbytte for studentene og bedre tidsutnyttelse for både studenter og ansatte. Fakultetet ønsker også å få identifisert eventuell unødvendig repetisjonsundervisning. Sist men ikke minst skal vi se nærmere på studentfrafall.

Bildet kan inneholde: hår, ansikt, øyenbryn, ansiktsuttrykk, hake.
Kari Henriksen. Foto: OD/UiO

I høst: Samle informasjon

Prosjektet skal gå over ett år, og resultatet vil følges tett opp med bistand fra fakultetets ledergruppe.

- Det første jeg skal gjøre i høst, er å bli godt kjent med studieprogrammene, fagområdene og hvordan det jobbes med undervisning og timeplaner, både i og utenfor klinikkene. Jeg kommer også til å gå gjennom semesterevalueringer og andre tilbakemeldinger vi har fått fra studentene de siste årene. En viktig del av prosjektet er å innhente informasjon og synspunkter fra mange forskjellige personer, og jeg håper både ansatte og studenter er klare til å hjelpe meg med dette!

Ny stilling ved OD

Kari har allerede vært et år på OD, som vikarierende leder for studieseksjonen. 

- Jeg setter stor pris på muligheten til å fortsette et år til i en annen type stilling. Jeg har blitt kjent med veldig mange hyggelige mennesker her. Tidligere har jeg jobbet som seniorrådgiver ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, og var en del involvert i prosjektarbeid der. Jeg vil ta med meg alt jeg lærte derfra, og er sikker på at jeg kommer til å lære enda mer dette kommende året. Det er i hvert fall helt sikkert at jeg kommer til å gå inn for oppgaven med liv og lyst!

 

Publisert 27. aug. 2019 12:14 - Sist endret 27. aug. 2019 12:21