Stipendmidler fra Stiftelsen til tannlegevitenskapens fremme

Årets utlysning av stipendmidler kommer 28. februar, med søknadsfrist 30. mars.

Unifors logo

Tannlegeundervisningens fond er sammenslått med 5 andre stiftelser og utgjør nå Stiftelsen til tannlegevitenskapens fremme.

Årets utlysning av stipendmidler gjøres tilgjengelig på stiftelsens nettside 28. februar. Søknadsfristen er 30. mars.

Stiftelsen skal fremme norsk klinisk og preklinisk odontologisk forskning, og bidrag kan gis til

  • formidling av vitenskapelige arbeider og undervisningsopplegg
  • odontologiske undersøkelser
  • bidrag til publisering i vitenskapelige tidsskrifter.

Søknader fremmes elektronisk via UNIFORs søknadsportal. Søknadsskjemaet gjøres også tilgjengelig på stiftelsens nettside 28. februar.

Kontakt Cecilie Lydersen i UNIFOR dersom du har spørsmål.

Publisert 25. feb. 2019 15:32 - Sist endret 25. feb. 2019 15:32