2020

Publisert 4. nov. 2020 14:37

Fakultetets ledelse instituerte i 2017 Det odontologiske fakultets Arbeidsmiljøpris, som årlig vil tildeles en ansatt som har gjort en markant innsats for arbeidsmiljøet ved fakultetet.

Bilde av spesialist i kjeveortopedi med munnbind og hansker
Publisert 24. feb. 2020 10:51

Det odontologiske fakultet har nye verneombud for perioden 2020-21. Verneområdene er utvidet fra tre til fire.

Bildet kan inneholde: begivenhet, bord, møte, samtale, rom.
Publisert 19. feb. 2020 10:21

Fredag 14. februar var det ledelsesseminar for alle ledere ved Det odontologiske fakultet. Hensikten med samlingen var å få en felles forståelse av hva som er de største utordringene på fakultetet i dag, og diskutere hvordan vi kan samarbeide på tvers av fakultetsadministrasjonen og det vitenskapelige miljøet for å løse disse utfordringene.