Innreisende studenter vårsemesteret

Det odontologiske fakultet mottar tre tannpleiestudenter på 4. semester på  bachelorprogrammet, og ni tannlegestudenter på 8.semester på  masterprogrammet

Bergenstur for innreisende studenter ved Det odontologiske fakultet våren 2017

I introduksjonsuka er utvekslingsstudentene også en tur på Folkemuseet i Oslo.Stavkirken fra Gol er en av attraksjonene. Dette bildet er tatt av de innreisende studentene i 2018. (Foto: Kjersti E Carlsen, OD)

 

Det Odontologiske fakultet (OD) mottar 9 innreisende tannlegestudenter på 8.semester mandag 24.februar. Disse skal ha opphold ved fakultetet til og med mandag 25.mai. Det er første gang tannlegestudenter fra the University of the Western Cape er på utveksling på fakultetet i 3 måneder. Ifjor var det 3 studenter fra samme universitet på fakultetet, men oppholdet varte 2 måneder.

Tilrettelegging

Studentene skal gjennom et eget introduksjonsprogram før de følger ordinær timeplan på 8.semester. Programmet vil vare cirka en uke, og studentene skal blant annet være på Ferdighetssenteret. Velkomstprogrammet vil bli distribuert til de ansvarlige på klinikkene.

Foreleserne på 8.semester må derfor planlegge med at studentene følger ordinær timeplan fra og med mandag 2.mars.  Undervisningen må tilrettelegges på engelsk. Eksterne forelesere bør informeres.

De innreisende studentene og deres "buddies"

  • 2 studenter fra Trinity College, Dublin
  • 2 studenter fra Technische Universität Dresden
  • 2 studenter fra Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • 1 student fra Universidad Internacional de Catalunya, Barcelona
  • 2 studenter fra the University of the Western Cape, Cape Town, Sør- Afrika

Vi forsøker å få til at hver utvekslingsstudent får en kontaktperson blant studentene ("buddy"). Disse vil komme fra samme klinikkgruppe.

Andre innreisende studenter denne våren

Tannpleie- studenter (3/2- 2020 - 6/4- 2020)

  • 3 bachelor -studenter fra Unversity of Edinburgh (Erasmus)

Institutt for oral biologi (29/3- 2019 - 17/7- 2020)

  • 1 masterstudent fra Polytech Clermont - Ferrand, Frankrike (Erasmus)

Fagavdeling Biomaterialer, Institutt for klinisk odontologi

  • 10/2- 2020 -13/7- 2020:  1 Masterstudent fra University of Aveiro, Portugal (Erasmus)

Engelsk versjon

Nine incoming students will start 24th February 2020.

 

 

Av Kjersti E.Carlsen
Publisert 10. jan. 2020 19:32 - Sist endret 31. jan. 2020 16:21