SV når opp i konkurranse om EU-midler

Ledelsen ved UiO har vært tydelige på at de forventer større inntekter fra EU-prosjekter i framtiden og SV leverer, skriver forskningsdekan Tim Brennen.

SV leverer: Forskningsdekan Tim Brennen takker alle som har stått på for å jobbe fram EU- prosjekter ved fakultetet.

I UiO-sammenheng innehar nå SV-fakultet andreplassen bak MatNat i antall EU-finansierte prosjekter fra H2020. Ser man bort fra Med og MatNat, står SV alene for samme antall EU-prosjekter som de øvrige fem fakultetene ved UiO til sammen, og vi er stolte av vår synlighet i denne sammenhengen.

50 prosent fra tematiske utlysninger

Ledelsen ved UiO har vært tydelige på at de ønsker større inntekter fra tematiske prosjekter fra Horisont 2020, og SV leverer. Femti prosent av våre EU-inntekter kommer nå fra tematiske utlysninger. Vi vil særlig trekke fram ARENA og PSI, som nå har hvert sitt store koordinatorprosjekt.

I tillegg har både Bård Harstad (ØI) og Anders Fjell (PSI) fått to ERC-prosjekter etter hverandre. Det er kun en liten håndfull personer i Norge som har klart dette.

Fjell og Harstad er begge en del av de miljøene som ble kåret som verdensledende av UiO i fjor. At forskere fra disse miljøene klarer denne bragden er en fin bekreftelse av UiOs satsing.

Lær av ARENA

ARENA koordinerer også fakultetets første Marie Sklodowska Curie Action-prosjekt (MSCA). MSCA-prosjekter er fremdeles et uutnyttet potensiale og vi håper at flere ved fakultetet kan dra nytte av erfaringene ARENA har gjort seg her, slik at vi får en økt satsing på slike prosjekter framover.

Vi ønsker også at flere av våre forskere blir med som partnere i andre samarbeidsprosjekter.

I slike prosjekter får de mulighet til å jobbe sammen med Europas fremste eksperter for å løse flere av nåtidens og fremtidens store samfunnsutfordringer.

Stor takk

Til slutt ønsker fakultetet å rette en stor takk til alle forskerne som har bidratt til at vi nå er UiOs nest største fakultet når det gjelder antall EU-prosjekter. En stor takk rettes også til forskningsrådgivere og andre i støtteapparatet som har bistått forskerne fra A til Å.

En riktig god jul og et fremgangsrikt nytt år ønskes dere alle sammen!

 

Les også:

Anders Fjell får 18 millioner i EU-midler

 

Av Tim Brennen
Publisert 20. des. 2016 11:43 - Sist endret 20. des. 2016 14:09