Noveller tett på økonomisk teori

Karine Nyborg er økonomiprofessor og skjønnlitterær forfatter. For å skrive novellesamlingen «Balladen om den usynlige hånd» måtte hun bruke all kunnskap hun hadde fra begge rollene.

Mye felles: Både som professor og som skjønnlitterær forfatter handler det om å tenke og å skrive, sier Karine Nyborg. (Foto: Gro Lien Garbo)

Med unntak av essayet "To stemmer", som Karine Nyborg ble utfordret til å skrive noen år tilbake, har hun holdt professoridentiteten og forfatteridentiteten strengt adskilt.  Økonomiprofessor har vært en rolle hun har fylt 70 prosent av tiden.Forfatterrollen 30 prosent av tiden. Men da hun satte seg ned for å skrive skjønnlitterært for tre år siden, ville økonomen i henne ikke slippe taket, men smittet over på forfatteren.

Nye nevroner

- Det kjentes som om høyre og venstre hjernehalvdel gled over i hverandre. Jeg kunne nærmest kjenne hvordan det vokste nye nevroner fra den ene hjernehalvdelen over til den andre, gjennom et slags ingenmannsland i midten, fortalte hun på lanseringsfesten.

Både tittelnovellen: «Balladen om den usynlige hånd» og novellene «Det konvekse hullet vil alltid eksistere» og «Adam i det perfekte frikonkurransemarkedet» gir straks assosiasjoner for dem som har snust på økonomifaget, men Nyborgs mål er å treffe både den vanlige leser og leseren med økonomibakgrunn.

- Det skal være nok å ta av for begge lesergrupper.

Og gjennomgående handler jo novellene om eksistensielle spørsmål og ikke minst kjærlighet, understreker hun og forteller at Astrid Lindgren er et stort ideal, blant annet fordi bøkene hennes lykkes i å treffe ulike grupper - barn og de voksne - som leser høyt for dem - om enn på ulike måter.

Sosialt styrt: "Et menneske er sine relasjoner" (Illustrasjon fra boka: Karine Nyborg)

En gjennomgripende ide i Nyborgs nye bok, som tittelen på en av novellene: «Et menneske er sine relasjoner». Dette i motsetning til den vanlige antakelsen i økonomisk teori om mennesket som autonomt.

- Kanskje er relasjonene det viktigste. For hvem er mennesket, uten i relasjon til andre? spør hun og understreker at innen adferdsøkonomi, som er et felt hun selv jobber med, er også økonomene opptatt av at mennesket er et sosialt og ofte viljesvakt vesen uten perfekt rasjonalitet.

Gøy og utfordrende

SV-nytt treffer Karine Nyborg på professorkontoret i 10. etasje i Eilert Sundt hus og prøvesitter den røde sofaen, som også figurerer i novellen «Mumien», der hovedpersonen er beleiret av et vesen med klør, som klamrer seg fast i henne og gjør det umulig å åpne døren for studentene i trefftiden. En både foruroligende og morsom novelle.  

Forfatteren forteller at hun for det meste har hatt det mye gøy med å skrive novellene og med å lete fram økonomiske begreper som fungerer som bilder. Men i et par av novellene har hun måttet borre dypere. Spesielt utfordrende var det å skrive «Adam i det perfekte frikonkurransemarkedet».

- Det perfekte frikonkurransemarkedet er jo en faglig ide og fiksjon.

Problemet er at studentene konfronteres med denne fiksjonen så mange ganger gjennom studieløpet, at både de og vi selv til slutt kan ta oss i å tenke på den som en normaltilstand, sier Nyborg.

Langt fra paradis: «Adam i det perfekte frikonkurransemarkedet». (Illustrasjon fra boka: Karine Nyborg)

«Adam i det perfekte frikonkurransemarkedet» er en slags sciene fiction-historie om hvordan det går når et par drar på bryllupsreise til det perfekte frikonkurransesamfunn. Vi røper ikke for mye med å si at det ender med forferdelse. Og at et slikt samfunn levd ut bokstavelig talt, blir absurd.

Vil bruke novellen i akademia

- Jeg har lært utrolig mye om økonomisk teori ved å jobbe med denne novellen, og har lyst til å lage en faglig presentasjon av den til bruk i akademia, sier Nyborg og forteller at novellen nå også oversettes til et engelsk marked.   

For å få de siste brikkene på plass i den norske versjonen, måtte hun til originalkilden.

En av dem  dem som har laget det matematiske beviset for det perfekte frikonkurransemarkedet er den amerikanske økonomen Kenneth Arrow, som fyller 95 år i disse dager. Nyborg treffer ham årlig på et seminar for økologi-opptatte økonomer på en øy i den svenske skjærgården.  

- Han var elskverdig nok til å svare på mine spørsmål og hadde forståelse for hvor vanskelig det var å få til en historie med levende mennesker i et slikt samfunn, forteller Nyborg, som ellers har hatt kollegaer både fra økonomifaget og det skjønnlitterærere miljøet som rådgivere i skriveprosessen.

- Å koble de to rollene mine har vært en interessant erfaring og egentlig er jo mye felles. Både som professor og som skjønnlitterære forfatter handler det om å tenke og å skrive, i tillegg er mitt forskningsfelt tett på psykologi i likhet med litteratur.

Av Gro Lien Garbo
Publisert 19. aug. 2016 14:27 - Sist endret 29. aug. 2016 13:52