Restaureringen av Eilert Sundts hus rett rundt hjørnet

- Vi er utrolig glade for at Eilert Sundts hus nå blir pusset opp. Å få hele Eilert Sundt hus modernisert vil bety mye for de ansattes og studentenes arbeids- og læringsmiljø, sier Anne Julie Semb, dekan ved SV-fakultetet.

Eilert Sundts hus på Blindern

Første del av rehabilitering av de fire første etasjene er blitt godt mottatt av ansatte og studenter ved SV-fakultetet. Resten av huset følger snart med når spleiselaget nå er i havn mellom SV-fakultetet, UiO sentralt og Kunnskapsdepartemenet. (Foto: UiO)

Oppussingen av de seks etasjene av Eilert Sundts hus som ikke har vært pusset opp, kan begynne etter at  Kunnskapsdepartementet bevilget 45 millioner kroner til rehabilitering 18. mai. Det er 5, 6, 9, 10, 11 og 12. etasje som nå skal pusses opp. Oppussingen samt nytt inventar er beregnet å koste 180 millioner kroner.

Startskuddet kan gå

Fakultetsstyret bevilget i mars i år 30 millioner kroner til oppussingen. Universitetsstyret sentralt bidrar med 65 millioner kroner i neste års budsjett. Totalt vil bidraget være 115 millioner kroner fra sentralt hold. Saken ble behandlet av Universitetsstyret i juni.

Vi er utrolig glade for at.vi snart kan tilby ansatte og studenter hyggeligere og mer tidsmessige lokaler

sier Anne Julie Semb, som forteller at planen er at oppussingen skal skje i løpet av 2021, og at den nyoppussede bygningen skal kunne tas i bruk igjen fra januar 2022. 

Eiendomsavdelingen ser nå etter erstatningslokaler som skal brukes mens oppussingen pågår.  

Etterlengtet rehabilitering

Det vil opprettes en ny brukergruppe som vil se på løsninger for kontorlokaler og annet når rehabiliteringen pågår. Eilert Sundts hus som sto ferdig i 1967 er den siste i rekken av bygningene på Øvre Blindern som blir rehabilitert. 

Les også "SV spytter i potten for å få til oppussing av Eilert Sundts hus"

Av Eyrun Thune
Publisert 3. juni 2020 17:32 - Sist endret 3. juni 2020 17:37