TIKs kvinnesuksess

Kvinneandelen i prosjektlederstillinger er økt med nær 100 prosent  ved TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur etter tildelinger fra Norges forskningsråd. - En felles innsats for et godt forskningsmiljø er noe av svaret her, sier professor Kristin Asdal ved forskningsgruppen som opplever økningen.

Gruppemøte med powerpoint presentasjon

TIKs metode: Fra et møte i "TIK metodelab", en seminarrekke ved TIK som er igangsatt av VTK-gruppa. Tone Druglitrø holder i den og presenterer her dagens gjest. Metodelaben holdes ca. en gang i måneden og er en integrert del av de jevnlige VTK-gruppemøtene. Gruppemøtene har vært avgjørende for suksessen forskningsgruppen opplever. (Foto: Kristin Asdal, UiO)

STS forskningsgruppen (Science and Technology Studies / Vitenskap, teknologi og kultur gruppen på norsk) som Asdal har ledet siden 2014 fikk gjennomslag for alle sine søknader (4 stykker) hos Norges forskningsråd i desember 2019.

Asdal mener årsakene til gruppens suksess er:

  • Bevisst jobbing, men ikke spesifikk jobbing mot å få flere kvinner som prosjektledere
  • Jobbing for å få bedre kvalitet og en god forskningskultur
  • Vektlegging på å kombinere faglige ambisjoner med samarbeid
  • Konstruktivt kollegialt samarbeide

- Så er det selvsagt helt avgjørende å rekruttere talentfulle forskere. Her har vi vært heldige må jeg si. Vi legger vekt på å ha et godt forskningsmiljø. 

Resultatet er at det er flinke kvinner som har lyst til å være i dette miljøet, utvikle seg i dette miljøet og gi av sin kapasitet, kompetanse, generøsitet – investere i miljøet og i sin egen forskning, sier Asdal.

To av prosjektlederne om suksesskriteriene:

Tone Druglitrø, førsteamanuensis

- Hvordan støtter TIK kvinnelige akademikere?

- VTK-gruppen holder jevnlig møter og har vært sentral for å utvikle både prosjektideen og meg som forsker. Kristin Asdal har lagt vekt på å skape et miljø der alle oppmuntres til å dele eget arbeid samt å samarbeide om felles forskningsaktiviteter. 
En stor andel av forskerne er i rekrutteringsstillinger, og det har vært viktig at man lager et rom der det ikke føles skummelt eller ubehagelig å skulle presentere arbeid som er uferdig.
Innstillingen er at alle har noe viktig å bidra med, fra masterstudent til professor. Kristin Asdal fortjener virkelig honnør for sin forskningsledelse og for å fronte unge kvinner (og unge menn) i forskning.  
Kvinne med lyst hår og briller
Professor Kristin Asdal ved TIK. (Foto: UiO)

Hun har jobbet beinhardt i mange år for å etablere en forskningsgruppe som fungerer slik den gjør nå. Hun vil nok ikke si det selv, men jeg mener at hun utøver en egen metode gjennom sin forskningsledelse. Hun er strategisk og skarp, men aller viktigst så setter hun krav til folk på en måte som gjør at man får selvtilliten på at man faktisk kan gjennomføre og få til ting. 

- Hva har vært avgjørende for søknadsuksessen?
- Det å kunne diskutere søknadsmuligheter og ideer til prosjekter er en integrert del av aktivitetene i gruppa. Vi har lest og kommentert hverandres søknader, og vi har holdt felles møter om hvordan man skal tolke de ulike aspektene i søknadsmalen til Forskningsrådet. 
 
Det må nevnes at vi også har fått god støtte fra fakultetsadministrasjonen, og da særlig Konstantinos som har bidratt med innspill på søknadsmalen samt kommentert prosjektbeskrivelsene. 

Tone Huse, postdoktor

- Hvordan støtter TIK kvinnelige akademikere?
- For meg har støtten internt vært veldig viktig. Gruppemøtene har gitt meg mulighet til å drøfte faglige utfordringer og muligheter blant svært kompetente folk.

Hvert enkelt medlem jobber aktivt for å bidra positivt til de andres arbeid, om det er gjennom konstruktiv kritikk eller ved å bidra til den kreative prosessen som forskning faktisk er.

Forskningslederen veiledet meg i prosessen med å utforme et eget forskningsprosjekt og har fungert som en uformell mentor. Det har vært viktig med tanke på de faglige og forskningsadministrative strategiske valg som må gjøres i en forskningssøknad.

- Hva har vært avgjørende for søknadsuksessen?
- Vi var flere som skulle søke samtidig, og ble tidlig enige om at det var bedre å jobbe for å gjøre hverandre gode enn å se på hverandre som konkurrenter.

Vi har delt erfaringer fra tidligere søknadsprosesser, lest og kommentert utkast til hverandres søknader, og vi har hatt felles møter med forskningskonsulenter ved TIK og fra fakultetet.

Det har vært med på å gi framdrift i arbeidet, men også til å skjerpe søknadene mot å svare på de kriteriene som NFR stiller gjennom sin nye mal. 

Oversikt over prosjektene

Unge forskertalenter

Forskerprosjekt

  • Kristin Asdal: "Value-Threads: Tracing the economy as technology and culture in an emergent valueeconomy"

Les mer om prosjektene i artikkelen "Fire nye prosjekter om vitenskap og teknologi". 

Av Eyrun Thune
Publisert 28. apr. 2020 11:25 - Sist endret 28. apr. 2020 11:43