«All time high»- søking til UiO og flest vil til SV- fakultetet

21 062  søkere har UiO som førstevalg som studieplass i år. Det er det høyeste antall søkere noensinne. Og det aller mest populære fakultetet er SV. Her er det en økning av søkere på 23,6 prosent fra 2019. Årsstudiet i samfunnsøkonomi har en økning på hele 123 prosent.

Bildet kan inneholde: mennesker, sosial gruppe, ungdom, begivenhet, samfunnet.

Semesterstart - høstens vakreste eventyr: Og stadig flere studenter søker seg til SV-fakultetet. Foto: UiO.

- Dette er veldig hyggelige nyheter i en tid der gladmeldinger er ekstra kjærkomne og inspirerende, sier SV-dekan Anne Julie Semb, som selv synes det er fint å kunne snakke om annet enn pandemien som er krevende både for ansatte og studenter, i tillegg til i samfunnet for øvrig.

Treffer potensielle studenter godt

Hun tror den økte interessen for fag på SV- fakultetet har flere forklaringer:

- Studieinfo-sidene våre har blitt bedre, og vi gjennomførte en veldig vellykket Åpen dag tidligere i vår. Det har vært jobbet systematisk med å profesjonalisere Åpen dag de siste årene og dette er et arrangement som nå virkelig sitter - og der vi vet at vi treffer potensielle studenter godt, sier Semb.

Hun peker også på Karriereintervjuene, som er løftet opp på de ulike fagenes nettsider og også i sosiale medier.

- De fleste som søker seg til studier er opptatt av hva de kan bruke utdannelsen sin til og karriereintervjuene er med på å tydeliggjøre arbeidslivsrelevansen av studieprogrammene våre, sier Semb.

SV- dekanen viser også til at korona-pandemien har ført til økt oppmerksomhet rundt mange samfunnsvitenskapelige problemstillinger, og noen av våre ansatte har vært svært synlige i mediebildet.

- Dette kan også ha bidratt til økt interesse for våre fag. Mange har med andre ord bidratt her, og jeg vil gjerne takke alle for deres bidrag til disse hyggelige søkertallene, sier Anne Julie Semb.

Sikker utdanning i usikre tider

Universitetet i Oslo har i år en økning på 16 prosent søkere. Økning nasjonalt er 9 prosent. UiO har nå 3,41 søkere per studieplass og 21 062 søkere har UiO som sitt førstevalg. Nye, tverrfaglige studieprogram er svært populære.

-Vi er svært glade for at UiO også i år har svært høye søkertall. Våre profesjonsutdanninger, som medisin, psykologi og odontologi, tiltrekker seg som vanlig de beste studentene. Det er åpenbart at enda flere velger en sikker utdanning i usikre tider, sier rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen.

Nyskapinger for framtidas arbeidsliv 

UiO tilbyr også i år et nytt, tverrfaglig studieprogram for studenter som er forberedt på å yte litt ekstra under studieløpet. Studieprogrammet Filosofi, politikk og økonomi (FPØ) har vært kjent fra Oxford og Yale siden 1920-tallet, og den såkalte «statsministerskolen» tilbys altså nå for første gang i Norge. Studentene skal fordype seg i klimakrisen.

- Det er svært gledelig at vi har truffet med de nye studieprogrammene våre. Der setter vi sammen fagkombinasjoner med tanke på samfunnets behov og for å møte bærekraftsutfordringene. Tallene viser at disse programmene vekker stor interesse hos studentene, sier Stølen.

Honours og FPØ har svært mange søkere per plass. Honours-programmet har 10 søkere per studieplass, mens FPØ har 37,5 søkere per studieplass. Kriminologi årsenhet, som også er nytt i år, har 46, 6 søkere per studieplass.  

-Vi har startet på et omfattende arbeid med å fornye studietilbudet vårt. Vi vekker stor interesse med både Honours-programmet, FPØ og den nye årsenheten i kriminologi. Mulighetene til å koble forskning og utdanning, gir fremtidsrettede utdanninger som forbereder dem for et fremtidsrettet arbeidsliv, fortsetter Stølen.

Stor økning blant de yngste

Antall søkere under tjue år har også økt med flere enn i fjor under tjue ønsker seg til UiO.

669 flere 18- og 19-åringer har UiO som førsteprioritet i søknaden sin i år enn i fjor. Nasjonalt er økningen for denne gruppen på 11, 5 prosent, mens UiO har 19,1 prosent flere søkere i denne aldersgruppen enn i fjor.

- Det er gledelig at vi tiltrekkes oss så mange av de yngste søkerne. Vi vet at dette er søkere som kommer til oss med en ambisjon om å bidra til å løse vår tids store utfordringer, og som er drevet av sterk motivasjon og engasjement. Slik passer de godt inn i UiOs tilnærming til høyere utdanning, hvor bærekraft skal gjennomsyre en forskningsbasert utdanning av topp kvalitet, sier Stølen.

Øvrige trender

Helsefag, juss og samfunnsfag er fortsatt blant UiOs mest populære utdanninger. Årsstudiet i samfunnsøkonomi har en økning på hele 123 prosent. Historiske fag har en økning i antall søkere på 62 prosent, mens økonomi og administrasjon har en økning på nær 27 prosent.

For IKT-studier er det tre søkere per studieplass, mens interessen for de øvrige realfagene er stabil. Unntaket er biovitenskap, som har en økning i antall søkere på 25 prosent, mens 20 prosent flere søker seg til kjemi enn i fjor.

Om årets søkertall

For UiOs er økningen på 16% med 21 057 søkere og 3.41 (2.96 i 2019) søkere per studieplass. Dette er nest høyest økning i Norge etter UiT (25%).

Av Gro Lien Garbo/SV og UiO sentralt
Publisert 24. apr. 2020 09:21 - Sist endret 24. apr. 2020 09:21