Et litt mer normalt høstsemester på SV 

Selv om pandemien fortsatt preger undervisning og forskning sterkt, er dekan Anne Julie Semb glad for at det er mer liv på campus igjen. 

– Heldigvis gikk også studiestart kjempefint her på SV, sier hun.

Dekan Anne Julie Semb på campus

Glad for liv på campus: Dekan Anne Julie Semb er glad for å se studenter og ansatte på campus.(Foto.Tron Trondal/ UiO) 

- Høstsemesteret er i gang.  Hvordan har SV- fakultetet taklet en annerledes studie- og jobb-start så langt?

- De ansatte som vil har så langt jeg har forstått det tilgang til kontorene sine. Vi tar individuelle hensyn; noen har tilpasset kontorarbeidstid av hensyn til smittevern. Andre jobber hjemme, etter avtale med sin overordnede.

Det er ikke trengsel på kontorene, så så langt har det gått greit å overholde smittevern- anbefalingene.

- For studentene har det vært utfordrende at så mye av undervisningen er digital, kanskje særlig for de som ikke har så stort faglig og sosialt nettverk. Heldigvis gikk studiestart kjempefint på SV. Fadderne gjorde en strålende jobb, som førte til at det første møtet med UiO ble så bra som mulig for studentene på fakultetet. Jeg kjenner ikke til noe negativ oppmerksomhet rundt studiestart og fadderarrangementer på SV.

- Jeg synes ellers det er godt med liv på campus og på vårt fakultet, igjen.

Mens foajeen nede var et stort øde landskap i april, er det nå liv.  Og så er det fint at SV- kantina eller kafeen, som den nå kalles, er åpen igjen.

- Hva har vært mest utfordrende for deg som dekan og leder i planleggingen av semesteret?

- At det har vært så mye uforutsigbarhet. Det har særlig krevet mye av studiedekan Trine Waaktaar og studiedirektør Kari Pond Davies på fakultetsnivå.  De og vi har måttet planlegge for tre ulike scenarier: Heldigitalt, hybrid og fysisk undervisning.

 - Hva er de viktigste grepene som har vært gjort?

- At vi åpnet kontorene igjen og at vi har klart å overholde smittevernsanbefalingene, samtidig som vi har planlagt for ulike scenarier.

-  Uforutsigbarhet og usikkerhet har blitt en realitet i hverdagen for de fleste på grunn av pandemien. Hva er det viktigste du har lært som leder etter den tiden vi har vært igjennom?

- Vi har en organisasjon som ikke er designet for pandemi, men som allikevel kan brukes når pandemien oppstår.

Det er viktig å bruke de strukturene som allerede lå der fra før av så mye som mulig.  

. -Hva er din viktigste melding til studenter og ansatte nå i høst?

- At vi i ledelsen gjør vårt ytterste for at forskning og undervisning skal bli så lite skadelidende som mulig i den situasjonen vi befinner oss i.  Så vil jeg takke alle for tålmodigheten og håper at vi i en ikke alt for fjern framtid skal kunne leve, forske og undervise uten å måtte tenke smittevern på det nivået vi må i dag.

 

Av Gro Lien Garbo
Publisert 26. aug. 2020 10:32 - Sist endret 23. sep. 2020 14:46