SV-fakultetet til Nydalen og Ullevål stadion under oppussingen

Det er nå bestemt at Gullhaug Torg 1 i Nydalen skal bli erstatningslokale for Eilert Sundts hus under oppussingen, i tillegg til Ullevål stadion. Det vil  være plass til 275 personer i de to lokalene til sammen; 150 på Ullevål stadion og 125 i Nydalen.

Bildet kan inneholde: bygning, boligområde, eiendom, leilighet, nabolag.

Midlertidig lokale: 125 personer fra SV-fakultetet får plass på Gullhaug Torg 1 i Nydalen mens Eilert Sundts hus pusses opp. (Foto: Avantor) 

Det var to aktuelle lokaler i Nydalen som pekte seg ut, men valget falt på Gullhaug Torg 1.

- Lokalene ligger sentralt plassert i Nydalen, midt på torget ved t-banestasjonen. Dette er en av grunnene til at vi valgte dette lokalet, og ikke det andre vi så på, sier Kari Henriksen, som er SV-fakultetets koordinator i flytte- og byggeprosessen.

Hun forteller at lokalene på Gullhaug Torg 1 fordeler seg på deler av andre og femte etasje i bygget og at de framstår som lyse.

- Lokalene likner på dem vi har skaffet på Ullevål stadion. Det dreier seg om gruppekontorer og mindre landskap, med en del møterom og stillerom i tillegg.

- Hva er tanken bak valget av både Ullevål stadion og Nydalen?

- Vi trengte mer plass enn det som fantes på Ullevål stadion, og derfor måtte vi ha et ekstra lokale. Eiendomsavdelingen fikk i oppdrag å finne et tilleggslokale som ikke lå altfor langt unna Blindern og Ullevål stadion. Det har vi nå fått. 

- Når vil det bli klart hvordan de ulike instituttene, enhetene og fakultetsadministrasjonen skal fordeles på de to ulike lokalitetene?

- Vi jobber med å se på ulike praktiske løsninger for dette nå, og jeg regner med at det blir bestemt i løpet av et par uker.

- Hvordan går planene med oppgraderingen av Eilert Sundts hus?

 - Akkurat nå diskuterer vi antall og størrelse på møterom, undervisningsrom og gruppekontorer. Arkitektene skal møte instituttenes brukergrupper i neste uke for å få etasjevise innspill, og før jul skal vi endelig bestemme plantegningene for fremtidens Eilert Sundts hus. Etter jul går vi inn i en detaljplanleggingsfase. Ikke minst må vi planlegge utflyttingen, sier Kari Henriksen

Les også:

Flere alternative lokaler utredes, i tillegg til Ullevål stadion

Flytte-  og oppussingsgeneralen

Se også: Nettside om rehabilitering og flytting 

Av Kari Henriksen og Gro Lien Garbo
Publisert 18. nov. 2020 22:53 - Sist endret 19. nov. 2020 13:33