Forbereder for videre digital undervisning

-  12. mars stod jeg på Forskningsparken stasjon med en bærepose papirer som jeg skulle lese på hjemmekontoret. Det ble det aldri noe av. I stedet ble den nye hverdagen en kontinuerlig tilpassing til et stadig skiftende landskap.  Det har vært noen hektiske måneder, sier Kari Marie Pound Davies, assisterende fakultetsdirektør og administrativ studieleder. 

Bildet kan inneholde: hvitkrage-arbeider.

Gode møteplasser: Kari Marie Pund Davies jobber med å lage gode fysiske møteplasser og fleksible undervisningsløsninger til høstens semesterstart. (Foto:Tron Trondal/UiO)

- Hvordan har vårsemesteret vært for studenter og undervisere?
- Det har vært et krevende semester for alle. Den kjente studie- og arbeidsdagen fikk en brå slutt 12. mars. Siden da har alle arbeidet iherdig med å få til gode digitale løsninger. Vi var i gang med å utrede digitale undervisningsformer, men dette gikk litt fortere enn vi ønsket. Jeg er imponert over hvor raskt undervisere kastet seg rundt og fikk opp digital undervisning. Jeg har vært på UiO i tjue år og har mange ganger hørt at det tar lang tid å snu skuta på UiO, men du verden! Her har det vært innovasjon, kreativitet og en fantastisk stå på-vilje for å få til best mulig  løsninger for studentene. Jeg må også få berømme alle som jobber med studieadministrasjon ved hele fakultetet.
 
Det er en stor dugnadsånd og det er fantastisk å oppleve hvordan alle trår til for å få dette til å gå bra. Og det går bra!
 
Studentene på sin side må ha følt på usikkerheten i situasjonen: "Får jeg tak i pensum?Hvordan  blir eksamen? Hva med praksis?", sier Pound Davies. Hun tror det må
 må ha vært spesielt krevende å navigere i et vell av informasjon de første ukene. I tillegg sitter man kanskje alene på en hybel og hører suset fra ventilasjonsanlegget, eller en er i stikk motsatt ende av skalaen hvor man har omsorg for små barn og får lite ro til studiene.
 
- Vi satte inn ekstra ressurser i SV-info, sendte ut oppdatert informasjon og ivaretok dialogen med studentene.
 
Vi har hatt et tett samarbeid med SVSU, men det er åpenbart at vi i liten grad rår over en del av utfordringene studentene opplever. Nå er vi kjempespent på hvordan studentene opplever nye eksamensformer. 
 
- Hvordan forbereder dere høstsemesteret?
- Vårt største ønske er at vi skal kunne ta i mot studentene på campus. Selv om det ikke blir studiestart slik vi pleier å ha det,  vil vi forsøke å få til noen fysiske møter i tråd med de gjeldende smittevernråd.  Vi jobber iherdig med å få til fleksible løsninger som vil tilrettelegge for møter mellom studenter, gi dem en god introduksjon til fakultetet og en følelse av tilhørighet. 
Av Eyrun Thune
Publisert 3. juni 2020 16:12 - Sist endret 23. sep. 2020 14:46