Forskpro er lansert

Snart kommer du som er prosjektleder til å få en e-post fra Forskpro om at ditt NSD-meldte prosjekt er klart  til publisering.  Forskpro er et verktøy UiO bruker for å holde oversikt over forskningsprosjekter.

blå illustrasjon av hammer og skrujern

Illustrasjon: Colorbox

Forskpro ble lansert 30. august i år, og fra nå av vil alle prosjekter som meldes til NSD (Norsk senter for forskningsdata) automatisk opprettes i det nye systemet. Forskpro erstatter tidligere Helseforsk og omfatter alle prosjekter, også de som ikke er medisinske og helsefaglige prosjekter. SV-fakultetet har vedtatt å ta i bruk systemet, og hovedmålet er å få en oversikt over alle  forskningsprosjekter på fakultetet. 


Alle prosjekter som behandler personopplysninger skal meldes til NSD og vil da automatisk bli publisert i Forskpro. Andre typer prosjekter kan den enkelte forskeren legge inn selv. Studentprosjekter som behandler personopplysninger og meldes til NSD vil også bli automatisk publisert. 


Når du har meldt prosjektet ditt til NSD og det er ferdig vurdert, vil Forskpro hente det nye prosjektet innen 24 timer. Du kan da følge lenke i e-post, logge inn i Forskpro og legge til ekstra informasjon hvis du ønsker det. Hvis du ikke foretar deg noe når e-posten kommer, vil prosjektet ligge upublisert i 14 dager før det publiseres og er tilgjengelig i Forskpro. Vedlegg som for eksempel samtykkeskjema, godkjenninger og lignende vil kun være synlig for prosjektleder, institutt- eller senterleder, og superbruker ved enheten. 

Alle enhetene har lokale superbrukere som kan hjelpe deg:

Stina Petersen, ISS

Ilze Gehe, ISV

Torgrim Langleite, PSI

Hilde Spjelkavik Kveseth, SAI

Mari Gakkestad, ØI

Geir Kværk, ARENA

Ingrid Helene Johnsen, TIK

Publisert 25. sep. 2020 09:24 - Sist endret 25. sep. 2020 09:24