SV med i Honours-programmet

SV- fakultetet blir med i det tverrfaglige Honours-programmet sammen med mat.nat og HF. Hvert fakultet skal ha ti studieplasser i denne prestisjetunge bachelor-en.

Trine Waaktaar portrett

SV kan bidra: - Undervisning på tvers av faggrensene er noe vi ønsker oss mer av framover, sier Trine Waaktaar. (Foto: Svein Harald Milde/ UiO) 

SV-fakultetets deltakelse ble vedtatt på fakultetsstyremøte 20.mars og det nye utvidede samarbeidet starter opp høsten 2021.  Det er enda ikke klart hvilket eller hvilke av fagmiljøene på fakultetet som vil være involvert, men flere har meldt sin interesse.

Det var i fjor høst at Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Det humanistiske fakultet startet opp det første Honours-programmet på UiO.

Programmet er rettet mot spesielt motiverte studenter med høye karakterer og interesse for tverrfaglige innfallsvinkler på ulike samfunnsutfordringer.

Studiedekan Trine Waaktaar er glad for at SV- fakultetet nå blir med i Honours-satsingen.

- Vi ønsker å bidra inn i en UiO-satsning på tverrfaglig utdanningstilbud for særlig interesserte og motiverte studenter, og SV-fakultetet har mange svært gode fagmiljøer som kan bidra inn i slike tilbud. Undervisning på tvers av faggrensene er noe vi ønsker oss mer av framover, og det å gå opp administrative strukturer og løsninger for en mindre gruppe nå vil kunne brukes i andre tverrfaglige initiativ for større studentgrupper senere.

- Er det ett institutt på SV eller flere, som kan involveres?

- Tema for Honoursprogrammet for neste høst vil, som i år, være Artificial Intellgence, og her har alle våre institutter fagmiljøer med høy relevant kompetanse. Framover vil trolig temaet endres, og da vil det være naturlig å ta en ny vurdering av hvilke enheter og fagmiljøer som skal bidra inn.

 - Hvilke utfordringer er det i et slikt tverrfaglig program?

- Erfaringsmessig kan det være særlig utfordrende rent administrativt å tilrettelegge for programmer som går på tvers av etablerte strukturer.  Ettersom dette programmet allerede har vært pilotert ett år med bare mat.nat.  og HF vet vi at det allerede er funnet løsninger på mange av disse utfordringene. Faglig og samarbeidsmessig er det svært god stemning i programmet allerede, og vi gleder oss til å delta og bidra inn med SV’s mange ressurser her.

- Programmet fikk elitestempel da det ble startet opp. Hvordan ser du på det?

- Slik jeg ser det, er det betydelig mer fokus på det tverrfaglige enn det elitistiske i dette programmet. De som jobber mye og lærer bredt vil ha stort utbytte av dette programmet, mens de som vil fordype seg og bli veldig gode på en ting må finne andre programmer. 

Av Gro Lien Garbo
Publisert 27. mars 2020 10:12 - Sist endret 23. sep. 2020 14:46