Kurser stipendiater i å bli trygge i møtet med mediene

De lærer å sette dagsorden, sette grenser, men også å by på seg selv foran kameraet. I oktober arrangerer SV-fakultetet for tredje år på rad medietreningskurs i forskningskommunikasjon. Faglig ansvarlig, psykologiprofessor Bente Træen, har mange års erfaring å dele med kursdeltakerne.

Bildet kan inneholde: halskjede, ansikt, hår, øyenbryn, hake.

Gir  muligheter: - Når man mestrer kommunikasjonsbiten kan man være med på å sette dagsorden og påvirke hvilken vei utviklingen skal gå, sier Bente Træen.(Foto: UiO)  

- Det viktigste med dette kurset er å gi forskerne innsikt i hvordan mediene og journalister tenker, slik at deltakerne er bedre rustet til å møte journalister i jobben sin. De lærer selv å  sette dagsorden for å påvirke samfunnsutviklingen, blant annet gjennom å skrive kronikker i aviser.

Kurset er også veldig praktisk, og stipendiatene får trening i hvordan de skal opptre på TV, forteller Træen.

- Du deler mye av egen medieerfaring med ph.d.-kandidatene som følger kurset: Hva er det viktigste du forteller, som du gjerne skulle ønsket at noen hadde fortalt deg de første gangene du selv ble eksponert i media?

- Det er et vanskelig spørsmål å svare på, fordi jeg skulle ønske jeg visste så mye. Hvilke rettigheter jeg har som intervjuobjekt for eksempel, og hvordan jeg kommer rundt spørsmål jeg ikke synes det er relevant å svare på for så å fremme det jeg synes er viktig å vektlegge.

-  Hva kan man som forsker få ut av kontakten med medier/journalister? Hvor viktig er det?

- Dagens forskere må være i dialog med sine omgivelser. Det er derfor vi snakker om kommunikasjon og ikke formidling.

Dette er både berikende og utfordrende for forskeren selv. Når man mestrer kommunikasjonsbiten kan man være med på å sette dagsorden og påvirke hvilken vei utviklingen skal gå. Det er fantastisk morsomt, og den kunnskapen man opparbeider seg som forsker kommer til nytte for flere enn andre forskere innenfor samme fag, som gjerne er de man ellers kommuniserer mest med, sier Bente Træen. 


Les mer om kurset i forskningskommunikasjon

Publisert 22. sep. 2020 16:15 - Sist endret 23. sep. 2020 14:46