Nye ledertrio med ambisjoner for SV-fakultetet

 - Vi skal ha like høye akademiske ambisjoner for undervisningen som vi har for forskningen, sier SV-dekan Anne Julie Semb. Sammen med prodekan og forskningsansvarlig Tore Nilssen og visedekan og studieansvarlig Trine Waaktaar er hun i ferd med å stake ut en kurs for fakultetet for de neste fire årene.

Det nye dekanatet på SV : Tore Nilssen ,Anne Julie Semb og Trine Waaktaar.

Nye koster: Prodekan Tore Nilssen, dekan Anne Julie Semb og visedekan Trine Waaktaar er ved godt mot etter en måned i SV-ledelsen. (Foto: Tron Trondal/ UiO) 

En måned har gått siden det nye dekanatet tiltrådte. Her forteller den nye ledelsen om egne ambisjoner og om møtet med den nye hverdagen.

Dekan Anne Julie Semb

Anne Julie Semb var instituttleder på Institutt for statsvitenskap før hun tiltrådte som dekan.

- Hva er de største utfordringene SV- fakultetet står overfor i inneværende periode, etter ditt synspunkt?

- Den største utfordringen er nok at fakultetets posisjon de neste fire årene i ganske stor grad er avhengig av tunge prosesser ved UiO og i UiOs omgivelser som fakultetet har begrensede muligheter til å påvirke. Dernest er det en utfordring at for mange studenter ikke fullfører den graden de har begynt på.

Vi trenger mer informasjon om hvorfor studenter faller fra for å kunne arbeide målrettet mot frafall.

- Hva er det viktigste du ønsker å oppnå i din dekanperiode? (Og hvordan vil du jobbe for å nå det målet?)

- At vi skal ha like høye akademiske ambisjoner for undervisningen vår som vi har for forskningen. Mange ansatte gjør en stor innsats for å bedre undervisningskvaliteten, og jeg håper at vi om fire år kan se oss tilbake og fastslå at fakultetet har blitt en enda bedre undervisnings- og læringsarena. 

- Hvordan har den første måneden i jobben vært?

 Jeg har blitt bedre kjent med fakultetsadministrasjonen og de andre dekanene og fått mer kjennskap til de strategiske prosessene som pågår ved UiO.

Jeg har tidvis følt meg noe overveldet, men er ved svært godt mot. 

Prodekan Tore Nilssen

Tore Nilssen var Ph.D- ansvarlig på ØI før han ble prodekan med ansvar for forskning.

- Hva er det viktigste du ønsker å oppnå på forskningsfronten for SV-fakultetet som dekan med spesielt ansvar for forskning?

- Vi skal holde oppe trykket i utforming av gode søknader til ERC og NFR.

Og vi skal fortsette med å tilby et godt PhD-program.

- Hvordan vil du jobbe for å nå det målet?

- Vi må videreutvikle den gode kulturen vi har på fakultetet rundt utforming av ERC- og NFR-søknader. Og vi må holde på den gode staben vi har i forskningsadministrasjonen som allerede bidrar sterkt til dette.

-  Hvordan har den første måneden på jobben vært?

- Det har vært mange inntrykk og mange nye ansikter. Ikke lett for en introvert med ansiktsblindhet. Men jeg ser frem til fortsettelsen.

 Visedekan Trine Waaktaar

Trine Waaktaar var studieansvarlig på Psykologisk institutt før hun ble visedekan.

 - Hva er det viktigste du ønsker å oppnå på undervisingsfronten for SV- fakultetet som dekan med spesielt ansvar for undervisning?

- Jeg vil gjøre det jeg kan for å bidra til høy kvalitet på undervisningen på fakultetet med effektive, utfordrende og samfunns- og arbeidslivsrelevante studieprogrammer, inspirerte undervisere og godt og faglig stimulerende læringsmiljø for studentene våre.

- Hvordan vil du jobbe for å nå det målet?

- Jeg vil støtte opp under de ansvarlige på enhetene som jobber for mer bruk av effektive og studentaktive læringsformer og tilrettelegge for felles innsats på tvers av enhetene der det er hensiktsmessig.

Jeg vil bidra til at fagansatte som ønsker å utvikle undervisning får faglig støtte både pedagogisk, teknisk og ressursmessig, og til at utvikling av god undervisning blir verdsatt. 

Jeg vil samarbeide aktivt med Link og andre gode undervisningsmiljøer internt og eksternt, samt med studentrepresentantene, for å utvikle mest mulig effektiv og profesjonell bruk av undervisningsressursene våre.

 - Hvordan har den første måneden på jobben vært?

- Den har vært inspirerende! Det er moro å jobbe for et område som det nå satses på både sentralt og lokalt, og ikke minst samarbeide med masse dyktige mennesker.


Les også: Ett team klart til å ta over ledelsen på SV- fakultetet

Av Gro Lien Garbo
Publisert 31. jan. 2020 11:19 - Sist endret 11. mars 2020 12:31